Tauet bil, mistet lappen

En mann bosatt i Birkenes må klare seg uten førerkort i fem måneder.

Politiet stoppet mannen i 20-åra i februar på E-39 ved Gjesdal på Jæren. Han kjørte da en stasjonsvogn med en personbil på slep. Over en strekning på fem kilometer hadde da politiet målt de to bilene til å holde en gjennomsnittsfart på 77 kilometer i timen i 80-sona. Tauet mellom de to bilene målte politiet til 4,12 meter, som gjør at avstanden mellom de to bilene var på 0,2 sekunder, og således et brudd på avstandsreglene i trafikkreglene.

Ifølge dommen skulle de to taue bilen fra Stavanger til Kristiansand da de ble stoppet av politiet. Da mannen møtte i retten i slutten av april erkjente han de faktiske forhold. Han godtar boten på 8.000 kroner som han fikk utstedt i forelegget, men han godtar ikke tap av førerkort i syv måneder.

Tingrettsdommer Thom Arne Hellerslia påpeker i dommen at det ikke er klar rettspraksis på området. Han viser til en dom i Oslo tingrett hvor førerkortet ikke ble beslaglagt, da påtalemyndighetene ikke fremmet krav om dette. I en annen sak fra Moss tingrett fra 2009 måtte domfelte tåle tap av førerkort i seks måneder.

Det vises også til Tapsforskriften som angir at dersom avstanden til foranliggende kjøretøy er under 0,29 sekunder, tapes førerkortet i seks måneder eller lengre. Etter en samlet vurdering mister mannen førerkortet i fem måneder. Han får fradrag for den tida førerkortet har vært midlertidig beslaglagt, og må betale bota på 8.000 kroner.