Tak-kontrakt i boks

Kontrakten mellom kommunen og Foss-familien er signert, og byggherre Øystein Foss gleder seg til å gå i gang.

– Nå skal vi gyve på. Vi ønsker å benytte oss av lokale håndverkere og entreprenører, og målet er å få på plass disse i løpet av sommeren, forteller Øystein Foss på vegne av Foss-familien.

Birkenes kommune har som kjent fått en gave fra Foss-familien på inntil to millioner kroner for å få et fast tak på dagens scene på Tobias’ jorde. Mandag formiddag ble kontrakten mellom Birkenes kommune og Foss-familien signert. I korte trekk gir det Foss tillatelse til å bygge på offentlig grunn, innenfor de rammene som er satt. I og med at det er Foss-familien som er initiativtaker har kommunen sett det naturlig at det er giver som står for utbyggingen av sceneløsningen.

Avtalen som nå er signert skal sikre at verken giver eller kommunen blir belastet skjulte kostnader eller fordeler og at giver får realisert det som var intensjonen med gaven, nemlig å få på plass en mer permanent løsning for tak på scenen. Det er satt en maks sum på gaven til to millioner kroner.

– Kommunestyret har vedtatt at de kan gå i gang, og kommunen kommer nå til å trekke seg litt tilbake. Begge parter vil fortsatt være forpliktet til å snakke med hverandre og ha en dialog underveis, forteller arealplanlegger i Birkenes kommune Øyvind Raen.

Scenetaket skal stå klart til 17. mai neste år, og Foss forteller at de er godt innenfor tidsrammen som er satt

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!

 

AVTALE: Foss-familien har som kjent gitt en gave på inntil to millioner kroner på å få et fast tak på dagens scene på Tobias Jorde. Nå er kontrakten som gir Foss-familien tillatelse til å bygge på offentlig grunn signert, og arbeidet kan starte. På bildet: Arealplanlegger i Birkenes kommune Øyvind Raen og Øystein Foss.

AVTALE: Foss-familien har som kjent gitt en gave på inntil to millioner kroner på å få et fast tak på dagens scene på Tobias Jorde. Nå er kontrakten som gir Foss-familien tillatelse til å bygge på offentlig grunn signert, og arbeidet kan starte. På bildet: Arealplanlegger i Birkenes kommune Øyvind Raen og Øystein Foss.