Må betale 65.000 kroner

Fyllekjører må 24 dager i fengsel etter å ha kjørt bil på parkeringsplass.

Det var i mai pensjonisten i 70-åra satte seg bak rattet utenfor Horisonten i Lillesand. Ifølge dommen kjørte han er svært kort strekning på parkeringsplassen, med en promille målt til 2,28 knappe en og en halv time senere. I begynnelsen av desember møtte mannen i retten, hvor han ga en uforbeholden tilståelse.

I domsavsigelsen fra Kristiansand tingrett kommer det fram at en slik promille i utgangspunktet gir ubetinget fengsel. Pensjonisten får redusert straff siden han har lagt alle korta på bordet, men må likevel belage seg på 24 dager bak lås og slå. I tillegg må han betale 65.000 kroner til statskassa. Bota er satt ut fra størrelsen på pensjonen som mannen mottar.

Selv husker ikke pensjonisten at han har flytta bilen på parkeringsplassen. Det har vært undersøkt om mannen kan passe inn et program som skal forhindre ruspåvirket kjøring. Forpliktende deltakelse i et slikt program ville gjort at mannen slapp ubetinget fengsel. Retten finner at pensjonisten ikke er egnet for et slikt program, ettersom han ikke har erkjent et alkoholproblem.