Kapellmester Knutson

IDOL: Åsmund Bernhard på arbeid ved trommene under Idol på TV2.

For ikke så mange år siden var Åsmund Bernhard Knutson svært synlig i Birkelandsterrenget.  Nå har han stort sett forsvunnet fra Birkeland og bosatt seg i Lierbygda, men man kan si at Åsmund Bernhard fra lille Birkeland har blitt synlig for alle i Norge.

Dersom vi hadde hatt tilgang på den gammeldagse telefonkatalogen ville Åsmund Bernhard Knutson stått oppført som kapellmester.  Men det har ikke noe å gjøre med kirkelig vaktmester for kapell å gjøre.  Vi har kapell i Vegusdal, men det er det Olav Ditlef Tveit som styrer.  Det har heller ikke noe med å være ansvarlig for overbyggene på lastebiler i firma, og jeg vet ikke hvorfor det kalles kapell.

Men wikipedia har forklaringen. «Kapellmester stammer egentlig fra latin. Capella – slik man synger i kapellet og Meister er betegnelsen på en som leder en gruppe musikere under utøvelse av musikk.  Kapellmesteren er ofte en av de utøvende.»  Så har det altså en kirkelig bakgrunn.

Den som har fulgt med på IDOL, VOICE eller SKAL VI DANSE på TV2 har kanskje av og til fått et glimt av Åsmund Bernhard bak trommene. Og rulleteksten, som kanskje ruller litt i raskeste laget har avslørt at kapellmester har vært Åsmund Bernhard Knutson.

– Hvordan får man et slikt oppdrag? Spisse albuer?

– Det er jo egentlig en lang vandring fra skolemusikken på Birkeland til å være orkesterleder på store TV-produksjoner. Noen av oppdragene skjer det ved at man melder sin interesse og blir innkalt til audition.  Og det er krevende og spennende for det er mange vel etablerte og flinke musikere, som det skal konkurreres mot. Men så er gleden desto større når man får oppdraget.  Men så er det også slik at når man først har gjort en god jobb, så ryktes det og man kan være heldig å få nye oppdrag, sier Åsmund Bernhard.

– Mye i bransjen går på bekjentskaper og spisse albuer, så jeg bestemte med tidlig for å satse på faglighet og kompetanse.  Derfor har jeg blant annet mastergrad i utøvende trommer. Det har gitt meg et faglig grunnlag både for musikkforståelse generelt, og rytme spesielt. Og det er godt å se at det betaler seg nå, sier Åsmund Bernhard.

 

Les hele saken i Birkenesavisa på papir!