Het debatt om 12.000 kroner

KRITISK: Ole Morten Vegusdal (V) spør om kommunens administrasjon har god nok kompetanse på næringsutvikling. Til venstre Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Kristelig Folkeparti vil droppe den kommunale støtten til TV-Aksjonen.

– Dette er en trist konsekvens av kommunens økonomiske uføre. Vi har tidligere sagt nei til å sende ungdommen på leirskole, og jeg tror vi i månedene som kommer vil se flere synlige konsekvenser av innsparingspakka som politikerne har vedtatt, sier Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Han har partiet i ryggen når han i formannskapet sier nei til å støtte TV-aksjonen med 12.000 kommunale kroner. Årets innsamling går til Røde Kors som vil bruke pengene på hjelpe ofre i krig og konflikt.

– Jeg er mot statlig og kommunal utviklingshjelp, og når kommunen i tillegg er på ROBEK-lista har vi rett og slett ikke råd til dette. Det vil være rart å si nei til Polen-tur, men ja til TV-aksjonen, sier Odd Gunnar Tveit (Frp).

Mener saken har symbolverdi

Både KrF og Frp støtter derimot at kommunen skal stille med administrative krefter til å gjennomføre TV-aksjonen lokalt i Birkenes. Motstanden mot pengestøtten får Ole Moten Vegusdal (V) til å reagere.

– Dette er en sak med stor symbolverdi, og det er puslete å si nei til 12.000 kroner. Det er viktig å bevare sinnelag og hjertelag også i trange tider. Vi er fattige, men likevel ikke, for det bugner over av velstand i Norge. Vi lever i en del av verden som er hinsides forskjellig fra de som skal motta hjelp fra Røde Kors, og så stusselig kan vi ikke være at vi kutter støtten, sier Vegusdal.

Ordfører Anders Christiansen (Ap) betegner saken som vanskelig. Han forstår symbolverdien, men påpeker samtidig at kommunen har kuttet leirskolen, lærere på 17. mai og mye annet.

– Sier vi ja, blir det som å si nei til egne barn, men ja til nabobarna, påpeker Tveit.

«Velfødde små julegriser»

Det er en argumentasjon Vegusdal ikke kjøper.

– Jeg har en datter som nettopp er konfirmert, og jeg har lest meg litt opp på ting og tang rundt konfirmasjonen. Disse barna som Tveit snakker om er velfødde små julegriser som lever i en helt annen verden enn de Røde Kors vil hjelpe. Vi bør støtte den andre verdenen, og jeg synes det er et tankekors at til og med KrF tenker mest på sin egen kake i denne saken, sier han.

Den beskrivelsen får Bjorvatn til å reagere.

– Vi må prøve å holde diskusjonen på et saklig nivå, og jeg vil protestere mot Vegusdals fremstilling. Vi i KrF synes det er trist å måtte fatte et slikt vedtak, men det handler ikke om egoisme. Kommunen må si nei til mange utsatte grupper, og vi synes det er vanskelig å skille ut noen tiltak som er ekstra verdige, sier han, og legger til:

– Avslaget har ikke noe med moralen til KrFs representanter å gjøre, og jeg vil selv støtte TV-aksjonen privat. Derfor er det synd at våre motiver blir trukket i tvil.

Får økonomisk og administrativ støtte

Høyres to representanter i formannskapet støtter begge administrasjonens forslag om gi 12.000 kroner til TV-aksjonen.

– Administrasjonen har funnet dekning for beløpet, og da er det greit. Debatten er allerede blitt for lang med tanke på beløpet vi diskuterer, sier Nils Olav Eikenes (H).

Dermed får TV-aksjonen 12.000 kroner mot stemmene til Torbjørn Bjorvatn og Anne Kari Birkeland fra KrF, Anders Christiansen fra Ap og Odd Gunnar Tveit fra Frp.