Håper å redde Fantura

FYLLES IGJEN: Hele denne lille dalen fylles igjen dersom kraftverket realiseres som det er planlagt. Da vil fyllinga flukte med veien. Bak trærne ligger hellerne hvor fantene etter sigende overnattet.

Fra før har Fylkesmannen reist innsigelse mot kraftverket, nå gjør kommunen det samme.

– Fossen i seg selv er et syn, det fikk vi synliggjort i dag. Området rundt er også mye brukt av lokalbefolkninga, og til og med NAFs veihåndbok opplyser om Fantura, sier Anne Kari Birkeland (KrF).

Hun er en av mange skeptiske politikere som onsdag befarte området hvor Herefoss kraftverk planlegges. Flere av politikerne i tjenesteutvalget reagerte på at området i konsesjonssøknaden beskrives som å være i lite bruk av lokalbefolkninga.

– Det er rett og slett for lite utredet hvordan en utbygging vil påvirke de som bor på Herefoss. Jeg etterlyser et alternativ til å fylle igjen hele denne dalen, sier Arnt Olav Furholt (Sp).

Barnehage protesterer

Han viser til dalen som blant annet inneholder Fantura. Et yndet sted for både store og små på Herefoss. Så yndet at det første politikerne på befaring møtte, var en plakat satt opp av den lokale barnehagen, hvor det ble tryglet om å bevare dalen.

– Jeg tror kanskje jeg var den eneste som var inne i Fantehula når vi var der oppe, og sett med en femårings blikk er det en katastrofe å miste den eventyrverdenen som finnes inne i katedralen, sier Ole Morten Vegusdal (V).

Ifølge lokale kilder skal fantene ha oppholdt seg under hellerne i denne dalen, da de kom til bygda. Nå går det en merket tursti gjennom dalen, som fylles helt igjen dersom kraftverket bygges som planlagt. Flere politikere etterlyste derfor en alternativ plassering.

– Det som vi har sett i dag har gitt opphav til refleksjon blant politikerne. Finnes det en alternativ plassering av turbinen som ikke er for kostbar for utbygger, slik at vi kan ta vare på disse kulturhistoriske verdiene, spør Torbjørn Bjorvatn (KrF).

Reiser innsigelse

Administrasjonen ber politikerne reise innsigelse mot planen, og det gjør planutvalget mot en stemme. Fra før har Fylkesmannen gjort det samme, og dermed må utbygger komme tilbake med et nytt forslag. Odd Gunnar Tveit (Frp) er eneste politiker som vil si ja nå.

– Det er moro å se de som er mot vindkraft, også stemme mot vannkraft. Er det kull og atomkraft de ønsker, for man kan jo ikke være negativ til fornybar energi dersom man også ønsker lys og varme hjemme, sier Tveit.

Han påpeker at ved normal vannføring vil ikke et utrent øye se at noe av fossen forsvinner inn i kraftverket, og legger også merke til at utbygger vil legge til rette for badeplass.

– Betyr det ingenting for dere at vi snakker om en grunneier som ønsker å skape noe på sin egen tomt? Jeg er så lei av alle som sier nei, jeg ble positivt overraske på befaringa og sier ja, sier han.

For tynt grunnlag

Arealplanlegger Øyvind Raen ledet politikerne gjennom ulendt terreng på Herefoss. Han og administrasjonens faglige syn er at kraftverket er for svakt utredet.

– Vi vet for eksempel ikke hva som vil skje med den lille øya i fjorden her, om strømforholdene endres. Vi vet heller ikke hvordan laksen i dag kommer seg fra Herefossfjorden til Gauslåfjorden, sier Raen.

På befaringa ble det stilt spørsmål om laksen faktisk kom seg til Gauslåfjorden på egenhånd, eller om den ble båret opp av mennesker.  Det ble aldri besvart.

– Vi fikk noen gode svar på befaringa i dag, og det er at vi ikke kjenner konsekvensene av denne utbygginga. Vi er ikke rede til å si nei nå, men ønsker mer kjøtt på beinet før en avgjørelse, sier ordfører Anders Christiansen (Ap).