Disse skal dømme

Følgende birkenesinger er valgt til å dømme i retten.

I siste kommunestyremøte før sommeren valgte politikerne disse birkenesingene til å dømme i tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten som meddommere. Navn med uthevet skrift er nyvalgte meddommere.

Tingretten:

Vigdis Birkeland, Signe Bernes, Ingrid Topland, Tordis Gjertsen, Hilde Høygilt, Unni Alfhild Hansen, Ellen Heggland, Siv Landaas, Linda Vehusheia Larsen, Martha Mollestad, Åse Turid Hestø, Martin Johan Birkeland, Jørgen Birkenes, Erik Brennsæter, Veton Beqiraj, Christer Birkeland, Rune Galteland, Frank Robert Hansen, Rune Heie Risdal, Petter Ross, Geirulv Stoveland og Svein Tveide.

Lagmannsretten:

Aud Hellen Bergland, Merete Holtan Birknes, Amir Hosein Gholamshahi, Linda Hye, Roald Håverstad, Anne Margrethe Kristiansen, Thor Harry Norvoll og Knut Gunnar Solli.

Jordskifteretten, skjønnsmedlem:

Anders Aabel, Anne Kari Birkeland, Trude Engesland, Audun Heia, Ole Petter Holm, Erling Andreas Risøy og Kathrine Vestøl.

Jordskifteretten:

Nils Kåre Belland, Christine Flaa Buene, Linn Grødum Homme, Ruth Martinsen, Yngvar Mosfjell, Eva Aabel Retterholt, Inger Elisabeth Birkeland Slågedal, Ernst Johan Tveite og Helge Wroldsen.