Slik overvåkes du på Birkeland

15 OMRÅDER: Minst 15 ulike områder på Birkeland har kameraer som registrerer bevegelsene til både birkenesinger og besøkende. Kun ett område er å finne i registeret til Datatilsynet.

15 OMRÅDER: Minst 15 ulike områder på Birkeland har kameraer som registrerer bevegelsene til både birkenesinger og besøkende. Kun ett område er å finne i registeret til Datatilsynet.

15 OMRÅDER: Minst 15 ulike områder på Birkeland har kameraer som registrerer bevegelsene til både birkenesinger og besøkende. Kun ett område er å finne i registeret til Datatilsynet.

SAMFUNN. En rask runde på Birkeland avslører at det er minst 15 enkeltsteder der meldingspliktige kameraer kan fange opp bevegelsene dine. Kun ett av dem er å finne i Datatilsynets register.

– Å, er det sånn jeg ser ut i dag? Mange har nok fått et raskt glimt av seg sjøl på skjermen som henger oppunder taket i inngangspartiet til Kiwi eller Coop, på vei for å handle. Inne i butikkene ligger varene tett i tett i høye hyller, umulige å ha under oppsikt. I Birkenes Sparebank er det heller ikke vanskelig å ha forståelse for behovet for kameraovervåking – her registreres du av et digitalt øye både foran minibanken og inne i lokalet.
Det kan være velbegrunnede og sammensatte forhold som gjør at bedrifter velger å sette opp overvåkingskamera. En kjapp rundtur i Birkelandsområdet avslørte at minst 15 ulike områder har kameraer som registrerer bevegelsene til både birkenesinger og besøkende.

Kun én i registeret

Derfor er det litt overraskende at kun 3B Fibreglass AS er å finne på Datatilsynets liste over overvåkingskameraer i området. Alle som setter opp slike kameraer er nemlig pliktige til to ting: Å melde fra til tilsynet, og å skilte grundig for å informere publikum om at de er på overvåket område.

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet, Ove Skåra opplyser at det mange som ikke følger meldeplikten. – Databasen gir ikke noe eksakt tall over hvor mange som faktisk har satt opp kameraer. Det er sikkert mange flere som har kameraovervåking i deres distrikt, enn det som kommer fram her, sier han.

Den som melder fra har heller ingen plikt å oppgi hvor mange kameraer som er satt opp.

– Dette gjør at tallet på reelle kamera som er satt opp er langt høyere enn antall meldinger vi mottar, slår Skåra fast.

Meldt inn av kjeden?

Nå kan det også være at en del av kameraene er meldt inn fra steder utenfor kommunen. I følge Skåra er det adressa til den behandlingsansvarlige, og ikke nødvendigvis virksomhetens fysiske adresse som skal meldes.

– Dermed kan meldingen se ut som om den gjelder for et sted, mens overvåkingen egentlig foregår et annet sted. I enkelte virksomheter sendes det for eksempel inn kun én melding for alle filialene i hele landet, opplyser han.

Bedrifter med personvernombud har slik meldeplikt, men ombudet har ansvar for at personsensitive opplysninger i bedriften behandles korrekt.

Les hele saken og se oversikten over kameraplasseringene i ukaas papiravis