Bli med i en god motstrøm!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


LESERINNLEGG. Birkenes avholdslag er over hundre år, og har ei tradisjonsrik historie i kommunen. Sammen med andre lag og foreninger vil også avholdslaget vise seg fram 17. mai og minne om det som laget mener er viktig for folk: En edru livsstil.
Til tross for en svak nedgang i alkoholforbruket de siste åra, har det skjedd en voldsom økning fra 1990. Det har foregått en liberalisering når det gjelder folks holdning til alkohol. I miljøer og blant folk som før holdt seg helt unna alkohol, er alkoholholdige drikker blitt akseptert og vanlig. Dette har skjedd enda vi har en lovgivning som tar sikte på å redusere alkoholforbruket, noe som er i samsvar med uttalelser fra bl.a. WHO. Mange land i Europa har merka seg dette, og innført restriksjoner i forhold til alkoholomsetning, med det resultat at alkoholkonsumet har gått ned. Men i Norge har altså utviklinga gått i motsatt retning. I løpet av de to ti-åra fra 1990 har det gjennomsnittlige årskonsumet av alkohol økt bortimot 3 liter til det i 2011 var ca. 8 liter pr. hode i vårt land. Skadevirkningene er da heller ikke uteblitt: 30 % av korttidsfraværet og 15 % av langtidsfraværet i arbeidslivet skyldes alkohol, 2 av 3 trafikkulykker involverer alkohol eller andre rusmidler, og 60 % av voldtektene, 70 % av drapene og 80 % av volden skjer i alkoholrus.
Det er mange som i dag er urolige med tanke på det store alkoholforbruket. Undersøkinger tyder på at flere enn tidligere vil gå inn for innskrenking av skjenketid og innskjerping av reglene for omsetning av alkohol. Ett er likevel sikkert: Skal vi hamle opp med et problem av slike dimensjoner, er vi skikkelig i motstrøm, og skal vi lykkes, må vi stå sammen.
Velkommen til å være med under fanen til Birkenes avholdslag 17. mai. Du trenger ikke å være medlem i avholdslaget eller en annen lignende organisasjon. Ser du verdien av en edru livsstil, har du en fin anledning til å gi din tilslutning og vise andre at du er med i en motstrøm og tar ansvar som medmenneske for å skape gode og trygge miljøer i heim og samfunn.

Birkenes avholdslag