Birkelandsveien stenges i to uker

OMKJØRING: Fra mandag morgen (8. juni) vil fylkesvei 402 bli stengt her ved Jordbruna og trafikken mellom Birkeland og Lillesand bli dirigert om Tveide. Vegvesenet oppfordrer førere av tunge kjøretøyer til å kjøre E18 til Timenes og følge riksvei 41 opp til Birkeland.

SAMFERDSEL. Fra mandag 8. til mandag 22. juni vil fylkesvei 402 – Birkelandsveien – være stengt mellom krysset ved Jordbruna og avkjørselen til Natveitåsen boligfelt i forbindelse med arbeid på den nye gang- og sykkelveien mellom Birkeland og Lillesand.

OMKJØRING: Fra mandag morgen (8. juni) vil fylkesvei 402 bli stengt her ved Jordbruna og trafikken mellom Birkeland og Lillesand bli dirigert om Tveide. Vegvesenet oppfordrer førere av tunge kjøretøyer til å kjøre E18 til Timenes og følge riksvei 41 opp til Birkeland.

OMKJØRING: Fra mandag morgen (8. juni) vil fylkesvei 402 bli stengt her ved Jordbruna og trafikken mellom Birkeland og Lillesand bli dirigert om Tveide. Vegvesenet oppfordrer førere av tunge kjøretøyer til å kjøre E18 til Timenes og følge riksvei 41 opp til Birkeland.


– I den perioden skal vi ta ned skog som står på høyre side av veien i den første skjæringa når du kommer fra Tveide-krysset. Så skal vi samtidig sprenge ned skjæringa på begge sider av veien. Grunnen til at vi stenger veien er for å sikre trafikanter og arbeidsfolk mens vi utfører de arbeidsoperasjonene, opplyser byggeleder Siri Vevstad i Statens Vegvesen.

Må velge Tveideveien

Stengningen betyr at kjørende og syklende mellom Birkeland og Lillesand må velge veien om Tveide. Vevstad opplyser at det vil bli satt inn ekstra sikkerhetstiltak på Tveideveien.
– Vi har hatt en dialog med skolene, så det er minst ett barn til som får skoleskyss fra Tveide. Det vil bli satt ut vakter ved fotgjengerovergangene nærmest skolene ved skolestart og skoleslutt, og så vil jo vi og entreprenøren overvåke mandag morgen og ettermiddag og fortløpende vurdere om det er nødvendig med andre tiltak, forteller byggelederen.
Vegvesenet oppfordrer førere av tunge kjøretøyer til å følge E18 til Timenes og kjøre riksvei 41 opp til Birkeland. Hovedentreprenøren Heldal har også sendt en mail til transportfirmaer i birkelandsområdet hvor de oppfordres til å benytte denne omkjøringsruta i den aktuelle perioden.
– Hvis det er bilister som skal vestover og greit kan kjøre riksvei 41, så er det en fordel, det også, presiserer Siri Vevstad.

Oppfordrer til å ta hensyn

Etter planen skal Birkelandsveien åpnes igjen mandag 22. juni.
– Planen er å ha åpen vei midt på dagen, opplyser Siri Vevstad. Hun retter en innstendig oppfordring til bilistene om å ta hensyn til de myke trafikantene i stengningsperioden, spesielt langs Tveideveien.
– Det er veldig viktig at man tilpasser farten etter forholdene og forholder seg til skiltene som blir satt opp, understreker byggelederen. Hun presiserer at veien blir helt stengt ved Natveitåsen, slik at det ikke vil være mulig å slippe gjennom der. Beboerne på Mofia vil få tillatelse til å kjøre inn til eiendommen, men kun fra Lillesand-siden. Gående og syklende oppfordres også til å benytte alternative veier.
Birkeland Bussers ruter mellom Birkeland og Lillesand vil i det samme tidsrommet gå om Tveide både til og fra Birkeland. Rutetidene vil være uforandret.