Uldal kutter 5-8 årsverk

NÆRING. Uldal Fabrikker på Birkeland sier opp inntil åtte ansatte for å klare å konkurrere i et stadig tøffere byggevaremarked.

TØFFE TIDER: Høyt kostnadsnivå og lave priser har ført til nedbemanning hos flere norske byggevareprodusenter. Sist uke kom nyheten om at dørprodusenten Scanflex må si opp tre ansatte, nå følger Uldal etter.

TØFFE TIDER: Høyt kostnadsnivå og lave priser har ført til nedbemanning hos flere norske byggevareprodusenter. Sist uke kom nyheten om at dørprodusenten Scanflex må si opp tre ansatte, nå følger Uldal etter.


– Det stemmer, men åtte er ikke et endelig tall. Vi har indikert mellom fem og åtte og er nå i sluttfasen i selve kartlegginga av hva vi kan få til, opplyser administrerende direktør Tore Hansen, som har hatt ansvaret for driften ved vindus- og balkongdørfabrikkene på Birkeland og Varhaug siden oktober 2013. Han forklarer nedbemanningen med høyt kostnadsnivå i forhold til prisnivået i markedet.
– Vi klarer ikke konkurrere på de prisene vi har i dag. Derfor er det nødvendig for oss å tilpasse kostnadene til dagens situasjon, sier Hansen. Han legger til at det vil være mulig å ta noe av nedbemanningen ved naturlig avgang.

Underskudd i 2013

Til sammen omsatte fabrikkene på Birkeland og Varhaug for cirka 150 millioner kroner i fjor, hvorav cirka 90 millioner kom fra fabrikken på Birkeland. Ettersom regnskapet ikke er ferdig ennå og Uldal er en del av Byggma-konsernet, kan ikke Hansen oppgi det eksakte resultatet, men at det ble underskudd er klart. Ved utgangen av tredje kvartal hadde fabrikken på Birkeland et underskudd på 4,2 millioner, mens fabrikken på Varhaug gikk 5,8 millioner i minus.
– Hvordan ser 2014 ut?
– Nå er det bare gått to-tre uker, og vi er i lavsesongen for vindussalg akkurat nå. Markedet for vinduer i Norge er omtrent uendra siden 2012, men prisnivået er gått kraftig ned, med nærmere 20 prosent på ett år, opplyser Uldal-direktøren.

Bedre betingelser

– Kan det bli aktuelt med ytterligere reduksjoner i bemanningen?
– Nei, sånn vi ser det i dag er det denne prosessen vi må igjennom, så vil vi jobbe videre for å styrke oss. Vi jobber mot leverandørene våre for å bedre betingelsene våre, og har oppnådd ganske mye når det gjelder nye avtaler med leverandørene, forteller Hansen.

Blir i Norge

– Vi er i en bransje som er i endring. Det har vært mye nedbemanninger det siste året. Flere konkurrenter har lagt ned og flytta produksjonen til utlandet. Det er ikke vår strategi, vi har et ønske om å utvikle industriarbeidsplasser og lønnsomme selskaper i Norge, understreker den administrerende direktøren, som ser optimistisk på framtida, tross alt.
– Byggebransjen har vært tøff det siste året, men vi er optimistiske. Som en del av Byggma-konsernet har Uldal store ressurser i ryggen som vil bidra i en vanskelig periode. Vi må bare tilpasse kostnadene til prisene som er ute i markedet, det er vår hovedutfordring i dag.

Fakta om Uldal AS

– Produsent av vinduer og balkongdører.
– Har avdeling på Birkeland i Aust-Agder og Varhaug i Rogaland.
– Sysselsetter i dag 51 årsverk i produksjonen, 3,5 årsverk i administrasjonen og 8 årsverk i salgsapparatet på Birkeland. 19 årsverk i produksjonen og 4 årsverk i salgsapparatet på Varhaug.
– Omsatte for ca. 150 millioner i 2013 (totalt for Birkeland og Varhaug).