Tredelt om reservasjonsrett

RESERVASJONSRETTEN: Adminstrasjonen i Birkenes kommune hadde innstilt på ikke å støtte forslaget om reservasjonsrett i abortspørsmålet for fastlegene. I tillegg ble det foreslått å la Stortinget ta den prinsippielle avgjørelsen dersom det likevel skulle åpnes for reservasjon. Tjenesteutvalget var delt i synet på saken. (ARKIVFOTO)

RESERVASJONSRETTEN: Adminstrasjonen i Birkenes kommune hadde innstilt på ikke å støtte forslaget om reservasjonsrett i abortspørsmålet for fastlegene. I tillegg ble det foreslått å la Stortinget ta den prinsippielle avgjørelsen dersom det likevel skulle åpnes for reservasjon. Tjenesteutvalget var delt i synet på saken. (ARKIVFOTO)

RESERVASJONSRETTEN: Adminstrasjonen i Birkenes kommune hadde innstilt på ikke å støtte forslaget om reservasjonsrett i abortspørsmålet for fastlegene. I tillegg ble det foreslått å la Stortinget ta den prinsippielle avgjørelsen dersom det likevel skulle åpnes for reservasjon. Tjenesteutvalget var delt i synet på saken. (ARKIVFOTO)

POLITIKK. I forrige møte unnlot Tjenesteutvalget ganske enkelt å ta stilling til hva Birkenes kommune skal mene om reservasjonsrett for fastleger.

Administrasjonens forslag til høringsuttalelse lød som følger: «1. Alle fastleger bør kunne tilby alle allmennlegetjenester, herunder henvisning til spesialisthelsetjenesten, for alle typer sykdommer og tilstander. 2. Dersom det likevel åpnes for at enkelte fastleger skal kunne reservere seg mot henvisning til abort, mener Birkenes kommune at det ikke er riktig at dette skal overlates til den enkelte kommune. En såpass alvorlig og prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget for å sikre like rettigheter for kvinner i hele landet uansett hvilken kommune de bor eller oppholder seg.»
I Tjenesteutvalget foreslo KrF følgende: «1. Birkenes kommune er åpen for at enkelte fastleger får anledning til å reserve seg mot å henvise til abort. 2. En så prinsipiell sak bør avgjøres av Stortinget, og ikke den enkelte kommune.» Arbeiderpartiet foreslo at «Bør» i punkt 1 i administrasjonens forslag byttes ut med «skal», mens punkt 2 blir beholdt uforandret. Dermed hadde utvalget tre ulike forslag på bordet. Avstemmingen ga tre stemmer for Aps forslag, tre for KrFs forslag og tre for administrasjonens forslag. Kommunens endelige høringsuttalelse til saken skal behandles i Kommunestyret 1. april.