Tapte kampen om Tofdal

KORTVARIG GLEDE/ERGRELSE: Topdalsfjorden ble i en periode fra 2013 til mars 2014 skrevet Tofdalsfjorden. Tveit historielag fremmet i 2012 forslag for Kartverket om at navnet skulle endres i samsvar med lokal uttale blant deler av befolkningen. Kartverket fattet vedtak i medhold av stadnavnlova om endring av skrivemåten i navnet den 4. februar 2013. Den 17. mars 2014 vedtok Klagenemnda for stedsnavnsaker at Topdal og Tovdal sidestilles og Tofdal går ut som godkjent skrivemåte. (Kilde: Wikipedia)

KORTVARIG GLEDE/ERGRELSE: Topdalsfjorden ble i en periode fra 2013 til mars 2014 skrevet Tofdalsfjorden. Tveit historielag fremmet i 2012 forslag for Kartverket om at navnet skulle endres i samsvar med lokal uttale blant deler av befolkningen. Kartverket fattet vedtak i medhold av stadnavnlova om endring av skrivemåten i navnet den 4. februar 2013.  Den 17. mars 2014 vedtok Klagenemnda for stedsnavnsaker at Topdal og Tovdal sidestilles og Tofdal går ut som godkjent skrivemåte.  (Kilde: Wikipedia)

KORTVARIG GLEDE/ERGRELSE: Topdalsfjorden ble i en periode fra 2013 til mars 2014 skrevet Tofdalsfjorden. Tveit historielag fremmet i 2012 forslag for Kartverket om at navnet skulle endres i samsvar med lokal uttale blant deler av befolkningen. Kartverket fattet vedtak i medhold av stadnavnlova om endring av skrivemåten i navnet den 4. februar 2013. Den 17. mars 2014 vedtok Klagenemnda for stedsnavnsaker at Topdal og Tovdal sidestilles og Tofdal går ut som godkjent skrivemåte.
(Kilde: Wikipedia)

LOKALHISTORIE. Klagenemnda for stedsnavnssaker vedtok sist fredag at fjorden på bildet ikke lenger kan kalles Tofdalsfjorden. I vedtaket fremgår det at Topdal- og Tovdal- gjøres til sidestilte skrivemåter. Elva kan dermed kalles Tovdalselva eller Topdalselva og fjorden Tovdalsfjorden eller Topdalsfjorden.

Klagenemnda skriver at saken har skapt mye tvil og diskusjon, men konkluderte til slutt slik:
«Skrivemåten Topdal- vedtas på grunn av den lange skrifttradisjonen, og fordi uttalen med /p/ er i bruk i dag og også kan antas å være en gammel uttale. Skrivemåten Tovdal- vedtas med bakgrunn i eldre og nyere uttaleopplysninger, og fordi også denne skrivemåten har en viss tradisjon (kommunenavn fra 1907). Skrivemåten Tovdal- er også entydig og akseptert for den delen av dalføret som ligger i Åmli kommune. Nemnda valgte å gå bort fra skrivemåten Tofdal- ettersom denne ikke ser ut til å ha tradisjon i skrift».
– Klagenemndas vedtak er endelig og vedtatt skrivemåte skal følges av det offentlige, forteller sekretær for klagenemnda for stedsnavnsaker, Line Lysaker Heinesen til Fædrelandsvennen.
Navnesaken ble reist av Statens kartverk på anmodning fra Beint Foss og Tveit Historielag i 2012. I februar i fjor vant de frem med navneendringen, mens motstanderne i navnestriden nå altså tok siste stikk i ankesaken.
– Hvis en skal få dette vedtaket til å fungere må navneloven i Norge endres. Det er det eneste jeg har å si, sier en skuffet Beint Foss til Fædrelandsvennen.
Foss mente Tofdal- var den historisk korrekte benevnelsen, et syn som ble støttet av navnekomiteen i Kristiansand og språkvitere som Sylfest Lomheim.
– Danskene skrev navnet med p, men navnet ble aldri endret. De fleste danske stavemåtene ble rettet opp i for 100 år siden, men av en eller grunn gjorde man ikke noe med Topdal. Grunnen til at vi gikk til navnesak var å hindre at den riktige uttalen forsvant, har Foss tidligere uttalt til Fædrelandsvennen.
Klagenemndas vedtak innebærer at de offisielle skrivemåtene nå er følgende: Topdalen/Tovdalen, Topdalselva/Tovdalselva,Topdalsfjorden/Tovdalsfjorden og Topdalsstø/Tovdalsstø.