Stenger gang- og sykkelvegen

DIALOG: Overingeniør Kjell Andersen har løpende dialog med entreprenøren Birkeland Grunn og Betong. Maskinfører Nikolay Emanuelsen er ikke så bekymret for ras, men venter til gangvegen stenges med å fortsette inn i skråningen. I dag ligger det strømførende kabler under gang- og sykkelvegen, mens vannledninger og avløpsrør er plassert på oversiden av vegen.
DIALOG: Overingeniør Kjell Andersen har løpende dialog med entreprenøren Birkeland Grunn og Betong. Maskinfører Nikolay Emanuelsen er ikke så bekymret for ras, men venter til gangvegen stenges med å fortsette inn i skråningen. I dag ligger det strømførende kabler under gang- og sykkelvegen, mens vannledninger og avløpsrør er plassert på oversiden av vegen.

DIALOG: Overingeniør Kjell Andersen har løpende dialog med entreprenøren Birkeland Grunn og Betong. Maskinfører Nikolay Emanuelsen er ikke så bekymret for ras, men venter til gangvegen stenges med å fortsette inn i skråningen. I dag ligger det strømførende kabler under gang- og sykkelvegen, mens vannledninger og avløpsrør er plassert på oversiden av vegen.

KOMMUNALT. Ustabile masser gjør at entreprenøren frykter at gang- og sykkelvegen forbi Stoppedalsmyra kan gli ut. Birkenes kommune vil heller ikke ta noen sjanser, og stenger vegen under de mest kritiske gravearbeidene.

Terrengarbeidene på tomta til Birkenes FUS barnehage har vært i full gang i noen uker, og byggherren har støtt på uventet mye løsmasser av uegnet kvalitet på Stoppedalsmyra. Et stort antall kubikkmeter må dermed skiftes ut.
– Det kan være en fare for utglidning når det skal graves såpass nær gang- og sykkelvegen, forklarer overingeniør Kjell Andersen i Birkenes kommune og peker på jordprofilen som befinner seg noen meter unna skolevegen til mange barn på Birkeland. Et flere meter tjukt lag med gammel myrjord kombinert med noe leire gjør forholdsregler nødvendige. Det er også grunnen til at maskinfører Nikolay Emanuelsen stanset gravinga langs kanten, og i stedet har ventet til tirsdag denne uka med å fortsette. I den perioden skal gangvegen, som mange skolebarn på Birkeland bruker daglig, være stengt og alternativ veg merket opp.
Det var i løpet av de første byggemøtene det ble klart at det var flere ganger mer løsmasse i området enn forventet.
– Massene var av en så dårlig kvalitet at de må skiftes ut før betongsålen til barnehagebygget kan legges. Det skal skje i august, forklarer Andersen.
Fra dagens byggegrop skal terrenget heves med omkring tre meter. Store mengder fyllmasse trengs, og den hentes i form av stein fra Mollestad.