Nytt padle- og turkart for Ogge

IDYLL: Slik kan det se ut på Ogge en varm sommerkveld. (ALLE FOTO: BJØRN STORMOEN)

FORSIDA: Slik ser det nye turkartet ut. Det fås kjøpt i distriktets bokhandler og på Best-stasjonen på Birkeland.

FORSIDA: Slik ser det nye turkartet ut. Det fås kjøpt i distriktets bokhandler og på Best-stasjonen på Birkeland.

FRILUFTSLIV. Ogge regnes som Sørlandets innlandspadleparadis. Nå har O-gruppa i Birkenes utarbeidet et turkart som dekker hele Ogge og store deler av marka på østsiden av innsjøen. Kartet er spesialtegnet for turbruk og har blant annet egne symboler for plasser for utsetting av kano, leirplasser, gapahuker og gode utsiktspunkt. Turkartet, som er i målestokk 1:20.000 med ekvidistanse 10 meter, er trykt i vannfast rivesikkert papir og skal derfor tåle en tur på vannet godt. På baksiden er det fylt med ulike opplysninger om dyreliv, turmuligheter, historie og kulturminner. Kartet er utgitt med støtte fra Birkenes og Iveland kommuner, og det er gitt tippemidler til prosjektet. Folk som ønsker å sikre seg nyvinningen kan henvende seg til bokhandlere i området og på bensinstasjonen på Birkeland.
– Vi håper kartet vil åpne opp Ogge og området omkring for nye brukere og gi eksisterende brukere nye opplevelser i en av Sørlandets største perler, sier Bjørn Stormoen på vegne av kartredaksjonen, som for øvrig har bestått av Trygve Løland (hovedansvarlig) og Ivar Skåre. Kartet er tegnet av Stein Coward og trykt hos Synkron Media AS på Birkeland.

IDYLL: Slik kan det se ut på Ogge en varm sommerkveld. (ALLE FOTO: BJØRN STORMOEN)

IDYLL: Slik kan det se ut på Ogge en varm sommerkveld. (ALLE FOTO: BJØRN STORMOEN)

ØYRIKE: Med sine 365 øyer er Ogge et eventyr for kano- og kajakkfolket.

ØYRIKE: Med sine 365 øyer er Ogge et eventyr for kano- og kajakkfolket.