Frykter veien skal rase ut

PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE: Kjell Svaland frykter at anleggstrafikken i forbindelse med utbygging av Bufjell skal forårsake leirras som drar med seg riksveien ut i elva. Taket på Svalands hus ses til høyre i bildet. Lastebilen kjører på riksveien. Anleggsveien vil ta av fra riksveien på nedsiden av Svalands hus og slynge seg opp i heia bak huset.

PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE: Kjell Svaland frykter at anleggstrafikken i forbindelse med utbygging av Bufjell skal forårsake leirras som drar med seg riksveien ut i elva. Taket på Svalands hus ses til høyre i bildet. Lastebilen kjører på riksveien. Anleggsveien vil ta av fra riksveien på nedsiden av Svalands hus og slynge seg opp i heia bak huset.

PLANLAGT UTBYGGINGSOMRÅDE: Kjell Svaland frykter at anleggstrafikken i forbindelse med utbygging av Bufjell skal forårsake leirras som drar med seg riksveien ut i elva. Taket på Svalands hus ses til høyre i bildet. Lastebilen kjører på riksveien. Anleggsveien vil ta av fra riksveien på nedsiden av Svalands hus og slynge seg opp i heia bak huset.

KOMMUNALT. Kjell Svaland frykter at anleggstrafikken i forbindelse med et nytt boligfelt med 27 boliger på Bufjell på Mollestad skal forårsake et leirras som drar med seg riksveien.

Han har tidligere i brevs form varslet teknisk etat i Birkenes kommune om bevegelser i grunnen og husene i området på grunn av trafikken på hovedveien. Når det nye boligfeltet skal opparbeides må man regne med at belastningen på området øker med flere hundre prosent, og den varige belastningen med hundre prosent, mener Svaland, som finner situasjonen dramatisk.

BirkenesAvisa har sett nærmere på saken. Les mer i ukas papiravis.