Ungdom og psykisk helse (og litt om konsertopplevelser)

Redaktør Bjørn Vidar LieDet har lenge versert rykter om at det er mange ungdommer i Birkenes som kutter seg. Da resultatene fra høstens Ungdata-undersøkelse ble offentliggjort for noen uker siden, ble ryktene bekreftet. Blant niende- og tiendeklassingene som hadde besvart det nettbaserte spørreskjemaet, hadde hele 28 prosent svart at de har skadet seg selv. 15 prosent hadde svart at de har prøvd å begå selvmord.

Tallene er høye, spesielt forekomsten av selvskading. Det spiller liten rolle at prosentandelen er over 20 også hos andre kommuner som har valgt dette temaet som tilleggsmodul i undersøkelsen, og at antall ungdommer som skader seg selv stiger over hele landet. Det spiller heller ingen rolle at selvskading kan være en ekstrem måte å skaffe seg oppmerksom på, eller at det kan være en viss smitteeffekt; noen kan velge å skade seg fordi vennen eller venninna gjør det. Tallene er høye, og de må tas på alvor.

Og det blir de. SLT-koordinator og skolehelsesøster, som har daglig kontakt med ungdommene det gjelder, har grepet fatt i problematikken. Det er innledet et samarbeid med RVTS (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) om kurs for å hjelpe ungdom til å tenke positivt og mestre livene sine. Nå får de også hjelp av et statlig forskningsprosjekt som skal avdekke hvilke utfordringer og behov kommunene har når det gjelder ungdom og psykisk helse.

Det er viktig at tallene kommer fram, slik at både ungdom, foreldre og ikke minst bevilgende politikere blir oppmerksomme på hva som foregår, og ikke minst slik at det kan settes inn tiltak for å hjelpe ungdommene det gjelder. All ære til skolehelsetjenesten og SLT-koordinator som har sørget for å få fakta fram i lyset via tilleggsmodulen i Ungdata-undersøkelsen.

Foreløpig er det kun Søgne og Birkenes av kommunene i Knutepunkt Sørlandet som har benyttet Ungdata for å undersøke hvordan ungdommen har det. Fra høsten av vil alle knutepunktkommunene, med et foreløpig unntak av Kristiansand, ta i bruk den kvalitetssikra, nettbaserte undersøkelsen. Da blir det lettere å sammenligne forholdene i Birkenes med forholdene i nabokommunene.

Kan hende er forekomsten av selvskading blant ungdom like høy i Lillesand og Vennesla? Det bør uansett ikke være noen hvilepute for administrasjon og politikere i Birkenes. Det at ungdom velger å skade seg selv er et klart signal om at noe er galt og at noe må gjøres. Arbeidet er godt i gang, og skolehelsetjenesten, SLT-koordinator og andre som jobber med ungdom i Birkenes fortjener all den hjelp og støtte de kan få.

Ja takk, gjerne flere

Vi tror vi har et par hundre publikummere med oss når vi hevder at søndagens konsert med Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland og Gjermund Silseth i kulturarenaen på Valstrand var en fantastisk opplevelse. Å kunne sitte i gode stoler og oppleve artister på høyeste nivå i sin sjanger servere sterke kunstneriske prestasjoner med perfekt lyd, er sånt som gjør livet litt rikere. Vi kunne ikke unngå å legge merke til at gjennomsnittalderen på publikum nok heller var over enn under de femti, selv om det var ungdomslaget som arrangerte (!). Det viser at det er et savn etter denne typen arrangementer i Birkenes. Vi har flotte barneteateroppsetninger, korpskonserter, ungdomsmønstringer og 17. maifester, men ikke altfor mange besøk av kjente artister som kan gi publikum det lille ekstra. Det håper vi å se mer av i tida framover. Arenaen ligger der – det er bare å bruke den.