“Topdal” forsvinner

KULTUR/HISTORIE. 4. februar ble det offisielt. Da vedtok Statens kartverk i Kristiansand at Tofdalen og Tofdalselva kunne sidestilles med Tovdalen og Tovdalselva som offentlige skrivemåter. Topdalselva blir ikke lenger godkjent som offentlig navn på elva.

På samme måte forsvinner betegnelsen Topdalsfjorden i offentlig sammenheng og erstattes av Tofdalsfjorden.
Landsdelsavisa Fædrelandsvennen har dekket saken grundig, med hele tre ulike oppslag etter at Kartverket gjorde sitt vedtak. Den helt store debatten har riktignok ikke saken ført til – foreløpig er det bare en håndfull kommentarer under artiklene, de fleste positive.

Tre forskjellige uttaler

– Tveit Historielag har reist navnesak for å bringe stavemåten for den nederste delen av Tovdalsvassdraget, altså den delen av vassdraget som nå vanligvis staves ”Topdalselva”, i samsvar med lokal nedarva uttale, slik norsk navnelov gir anledning til. I hele Tveit, i sørlige deler av Birkenes, på begge sider av Tofdalsfjorden og i Kristiansand er tradisjonell uttale av dette navnet Tofdalselva, Tofdal, Tofdalsfjorden, osv., skrev Tveit Historielag ved leder Torbjørn Justnes og styremedlem Beint Foss i et leserinnlegg i BirkenesAvisa i fjor.
De satset på § 4 i Stedsnavnloven, som sier at det er den lokale nedarvede uttalen som skal ligge til grunn for valg av offisiell skrivemåte. Språkrådet påpeker i sin anbefaling at problemet i denne saken er at navnet har tre forskjellige uttaler – Tofdal, Topdal og Tovdal.

En seier

Fornøyd med vedtaket: – En seier for kulturvernet og folkeligheten, mener styremedlem Beint Foss i Tveit Historielag.

Fornøyd med vedtaket: – En seier for kulturvernet og folkeligheten, mener styremedlem Beint Foss i Tveit Historielag.

I Birkenes har både Birkenes kommune, Birkenes Historielag, Birkenes Bondelag, Birkenes Skogeierlag, Asbjørn Aabel og Magnhild Vollan uttalt at de ønsker å beholde Topdal som skrivemåte.
– Vi synes vedtaket til kartverket var noe rart, da så mange uttalte at stavemåten burde være Topdal, sier leder i Birkenes Historielag, Kjell Eirik Stoveland til BirkenesAvisa.
– En seier for kulturvernet og folkeligheten, sier en fornøyd Beint Foss.
Han var ikke overrasket over vedtaket, men derimot over stemningen i Birkenes, der mange uttalte seg mot forslaget fra Tveit Historielag.
– Nå kan man jo bruke Tovdalselva om elva helt ned til fjorden, hvis man vil, sier Foss, og legger til at det blir feil å hevde at elva og dalen forandrer navn med dette.
– Nå har kartverket vedtatt stavemåter som speiler uttalen. Jeg tror vedtaket blir vanskelig å angripe, sier han og henviser til det fire sider lange dokumentet med vedtak og begrunnelse.
– Mange vil selvsagt fortsette å si Topdal, men unge mennesker og nye generasjoner vil si Tofdal. Om 20-30-40 år er p’en utradert, og da har vi oppnådd det vi ønsket, spår Foss, som sier seg fornøyd med pressedekningen i saken.