Ordførerens uke

Ordfører Arild Windsland
Tirsdag 12/3: Kommunestyremøte

Onsdag 13/3: Møte med rådmann og samfunnskoordinator, møte med arealplanlegger

Torsdag 14/3: Møte i Samrådsgruppa i forbindelse med søknad om vindkraftutbygging

Fredag 15/3: Foreløpig ledig

Lørdag 16/3: Besøke årsmøtet til Aust-Agder Bygdekvinnelag, Kantina kommunehuset

Mandag 18/3: Kontordag

Tirsdag 19/3: Foreløpig ledig

Onsdag 20/3: Dialogmøter med Herefoss Bygdeutvikling og Vegusdal v og Vel. Årsmøte Øynaheia løypelag