Ordførerens uke

Ordfører Arild Windsland
Mandag 4/3: Sørlandsting
Tirsdag 5/3: Møte med KS
Onsdag 6/3: Feiring av 60-årsdag for Midt Agder Friluftsråd, Prostiet ønsker Stein Reinertsen velkommen som biskop
Torsdag 7/3: Strategikonferanse. Kirkelig Fellesråd.
Fredag 8/3: Foreløpig ledig
Mandag 11/3: Seminar om sur nedbør og kalking, Quality Hotel Sørlandsparken
Tirsdag 12/3: Kommunestyremøte
Onsdag 13/3: Kontordag

Ordføreren gjør oppmerksom på at oversikten ikke er utfyllende, og at programmet kan bli endret underveis.