Nytt krisesentertilbud på plass

TILFLUKSTSSTED: Fra og med 2012 har innbyggere i Birkenes sitt krisesentertilbud i Kristiansand. (Illustrasjonsfoto, NKF)

KOMMUNALT. En rekke kommuner i vestre del av Agder, inkludert Birkenes, er i ferd med å legge siste hånd på avtale om drift av Vest-Agder Krisesenter, som ligger i Kristiansand kommune.

En ny avtale ble aktuell i 2010 da krisesenterloven trådte i kraft. Den påla alle landets kommuner å ha et krisesentertilbud til mennesker som er utsatt for vold i såkalt nære relasjoner, både barn, kvinner og menn.
De 22 kommunene som skal samarbeide om tilbudet er Lillesand, Birkenes, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Vennesla, Songdalen, Søgne, Marnardal, Åseral, Audnedal, Lindesnes, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Sirdal og Kristiansand.
Samarbeidsorganet for krisesenteret består av Lindesnesregionen, Listerregionen, Setesdalsregionen og Knutepunkt Sørlandet.
Alle driftsutgifter skal fordeles prosentvis mellom samarbeidskommunene i forhold til innbyggerantall ved begynnelsen av året. For 2012 er det totale budsjettet cirka 12,5 millioner kroner, som som fordeles etter antall innbyggere i kommunene.
Avtalen gjelder i første omgang fra 01.01.2012 til og med 31.12.2015.