– Det har vært tre år med motarbeiding

SKOLE. Fylkesmannen har pålagt Birkenes kommune å rette opp i fire brudd på Opplæringsloven. Moren til Valstrand-eleven som har utløst saken, er sterkt kritisk til undervisningstilbudet sønnen fikk på ungdomsskolen.

– Han har nesten ikke lært noenting på de tre åra. Det er helt søndeli’, sier moren, som har kontaktet BirkenesAvisa, men ikke ønsker å stå fram med navn og bilde.
Hun forteller om dårlig tilrettelegging av undervisning, prøver og eksamener, forsinka IO-planer (Individuell opplæringsplan), manglende informasjon, hjemsendelse av sønnen i tide og utide og en halvårsrapport som kom i posten lille julaften, usignert. Halvårsrapporten, som skulle legges ved sønnens søknad til videregående skole, hadde et innhold som gjorde at moren, med full støtte fra PP-tjenesten, nektet å godta den. I tillegg skal sønnen ha sett et TV-program med grovt seksuelt innhold sammen med den samme voksne ansatte, noe moren ble gjort kjent med først et halvt år etter at det skjedde, og da først via media.

Les mer om saken og skolesjefens kommentarer i onsdagens papiravis