Klager på scene og fontene

Scene fonteneSprekker, pumpeproblemer og feil fall: Fallet ned mot midten av scenen på Tobias' Jorde har blitt dobbelt så stort som det skulle ha vært, mener Birkenes kommune. Nå vil de at leverandøren tar ansvar for en løsning.
Scene fontene

Sprekker, pumpeproblemer og feil fall: Fallet ned mot midten av scenen på Tobias' Jorde har blitt dobbelt så stort som det skulle ha vært, mener Birkenes kommune. Nå vil de at leverandøren tar ansvar for en løsning.

Birkenes kommune er ikke fornøyd med kvaliteten på arbeidene som er gjort på Tobias’ Jorde. Nå vil kommunen at leverandøren foreslår en løsning.

— Vi mener at leveransen ikke er i henhold til anbudet, skriver overingeniør Ivar Aanesland i et brev til anleggsfirmaet Oveland Utemiljø i Froland. Kommunen viser til både anbud, kontrakt, e-post og befaringer.

Feil fall på scenen

— Scenen har fått et fall som ikke er i henhold til anbudet, skriver Aanesland videre. Overflaten på scenen skal i følge anbudet ha et fall på 1:60 mot senter, det vil si at høydeforskjellen skulle vært 12,5 cm. Nå viser det seg at scenen er bygd med en høydeforskjell som er mer en dobbelt så stor, 24,8 – 25-8 cm i følge teknisk kontor
Kommunen mener også at Oveland Utemiljø må ordne opp i steinene i amfiet.

— En stein i amfiet har forskjøvet seg og et par av steinene i scenen har sprukket, påpeker Aanesland.

Uenige om pumpedrift

Pumpa til fontenen skal bare ha vært i drift i noen timer.

— Da silen tettet seg ble strømmen skrudd av, heter det i brevet. Pumpa ble seinere sendt til leverandøren, som har sett nærmere på den. Ovenfor kommunen konkluderes det med at pumpa ikke har fått vann, og at den på grunn av det har blitt ødelagt.

— Dette er vi uenig i, da det var vann i kummen da pumpen var i drift, hevder Aanesland.
Birkenes kommune viser til anbud og avtale og ber om en tilbakemelding på når og hvordan problemene kan løses.