Fjernsyn


Eventyrlig leveranse

Byggtorget på Tveide hadde en leveranse utenom den vanlige rutinen da de leverte et billass byggevarer på Tømmerstø brygge sist uke.