Vilkår Birkenesavisa

1. Innledning

Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av abonnement og annen bruk av tjenester fra Birkenesavisa. Disse vilkårene og bruksbetingelsene er laget for å sikre deg som abonnent, og oss som utgiver, at det blir praktisert sikkerhet og rimelighet i kundeforholdet. Fra tid til annen vil Birkenesavisa uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene.

2. Bestilling og betaling

Aldersgrensen for å bestille abonnement fra Birkenesavisa er 18 år. Abonnement på Birkenesavisas digitale tjenester er til personlig bruk, og kan kun deles med ett medlem av husstanden. Birkenesavisa tilbyr forskjellige abonnement, og oppdaterte priser for disse finnes på våre nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på våre nettsider seinest 14 dager før iverksettelse, og gjøres gjeldende fra neste terminforfall.

Alle Birkenesavisas abonnement er forhåndsbetalt for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres normalt ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes, og restnota beregnes for den perioden abonnementet har vært aktivt utover forhåndbetalt periode.

Midlertidige stopp i avisleveringa kan avtales, men abonnementet belastes som normalt. Det er ikke mulig å stoppe et digitalt abonnement midlertidig.

De betalingsalternativer som aksepteres fremgår av den enkelte tjeneste. Birkenesavisa benytter tredjepartsleverandører til å gjennomføre betalingstransaksjoner. Om du gjennomfører et kjøp med kort/kredittkort (VISA, MasterCard) vil kortopplysninger bli lagret sikkert og kryptert hos en av vår(e) leverandør(er) av betalingstjenester. Disse opplysningene vil ikke bli utlevert til noen tredjepart. Gebyr tillegges kun om det tydelig fremgår av tjenesten. Ved kort/kredittkortbetaling regnes transaksjonstidspunktet som oppstart for perioden som bruker har kjøpt tilgang til, med mindre tjenesten indikerer noe annet.

3. Varighet og oppsigelse

Abonnementet aktiveres ved bestilling og varer ut den perioden Birkenesavisa har angitt under bestillingsprosessen. Abonnement fornyes automatisk med den abonnementsperioden som er valgt inntil abonnenten eventuelt sier opp abonnementet. Avisleveranse kan etter abonnentens ønske opphøre midt i en avtalt abonnementsperiode, men uten rett til refusjon for aviser som ikke leveres. Manglende betaling anses ikke som gyldig oppsigelse.

4. Levering

Kjøp av digitalt abonnement av Birkenesavisa gir tilgang til å lese bladet på datamaskin, nettbrett, mobil og andre enheter med nettleser. Avtalt leveringssted for papiravisen må merkes godt slik at distributøren finner fram. Det er normalt ikke avislevering på offentlige helligdager. Birkenesavisa utkommer minst 48 ganger i året.

5. Angrerett

Kjøp av abonnement av Birkenesavisa er omfattet av angrerett etter angrerettlovens bestemmelser. Ved kjøp av abonnement med digital tilgang, vil Birkenesavisa fakturere for abonnementsperioden som er benyttet av abonnement, før angreretten tas i bruk.

6. Rettigheter

Birkenesavisa holder alle rettigheter til tjenester og innhold som publiseres på Birkenesavisas plattformer. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på andre måter mangfoldiggjøre innhold uten avtale med Birkenesavisa.

7. Behandling av personopplysninger

Birkenesavisa er behandlingsansvarlig for personopplysningene som er relatert til abonnenters kundeforhold til Birkenesavisa.

8. Samtykke til markedsføring

Som aktiv og betalende abonnent vil Birkenesavisa kunne kontakte deg for tilbud og annen relevant informasjon basert på de opplysningene vi har om deg som kunde. Birkenesavisa anser deg for å være aktiv kunde 365 dager etter siste aktive abonnement.

9. Kundesørvis

Kontakt Birkenesavisa dersom du skulle få problemer med nedlastning av digitale tjenester eller har generelle spørsmål om abonnementet, fakturering og lignende på e-post til post@bavisa.no eller telefon 37 27 90 50.

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår minnelige løsninger, skal Tingretten forelegges konflikten til avgjørelse.