Omsetning av lokale eiendommer

SKAFTÅSEN 73. En seksjon av denne eiendommen ble 23. april solgt for 3,2 millioner kroner fra Nils Christian Aabel til Birkenes kommune.

 

Haukomvann Hytteområde 98 (Gnr 167, bnr 3, fnr 7) er solgt for kr 840.000 fra Marit Hyttedalen og Thomas Hyttedalen til Elisabeth Flagtvedt og Gjermund Svaland (03.04.2023)

Gnr 163, bnr 10 er overdradd fra Elin Fjermeros til Linda Fjermeros (04.04.2023)

Evjeveien 1905 (Gnr 133, bnr 5) er solgt for kr 650.000 fra Daniel Bakken til Raymund Bakken (05.04.2023)

Gnr 157, bnr 34 er overdradd fra Olga Nystøl til Marit Helene Nordli, Jonn Olav Nystøl og Oddvar Nystøl (11.04.2023)

Andel av Gnr 157, bnr 34 er overdradd for kr 6.000 fra Marit Helene Nordli og Oddvar Nystøl til Jonn Olav Nystøl (11.04.2023)

Valtjønnvegen 5 A (Gnr 87, bnr 91, seksjon 2) er solgt for kr 2.450.000 fra Adnan Zajndijevitsj Dzjumajev til Amarat Jamal Alzarkan og Omar Nadim Fallah (13.04.2023)

Nordgarden 4 (Gnr 92, bnr 62) er solgt for kr 1.800.000 fra Gunn Kristine Rødli og Marius Seland til Sigurd Harald Væting (13.04.2023)

Oggeveien 1566 (Gnr 151, bnr 19) er solgt for kr 250.000 fra Unni Elise Setane Engesland til Arild Martinius Iglebæk (13.04.2023)

Stovelandsveien 167 (Gnr 118, bnr 4) er overdradd fra Oddbjørg Robstad til Bjørg Elisabeth Robstad Johannessen, Lars Erik Robstad og Per Anders Robstad (13.04.2023)

Gnr 71, bnr 13 er solgt for kr 3.700.000 fra Nina Svendsen og Vidar Svendsen til Camilla Svendsen Holen og Eirik Røinesdal Holen (17.04.2023). Salget omfatter også Herefossveien 151 (Gnr 76, bnr 2). Salget omfatter også Gnr 76, bnr 6.

Nordåsvegen 79 (Gnr 88, bnr 548) er solgt for kr 3.000.000 fra Camilla Svendsen Holen og Eirik Røinesdal Holen til Nina Svendsen og Vidar Svendsen (17.04.2023)

Toplandsheia Hytteområde 51 (Gnr 104, bnr 44) er solgt for kr 135.000 fra Hanne-Kristin Hystad Bjorvand og Jan Robert Bjorvand til Liss Karin Håkedal og Steinar Robstad (17.04.2023)

Gåsehagen 26 (Gnr 92, bnr 81) er overdradd for kr 2.450.000 fra Kåre Helge Larsen til Marcus Benjamin Ahnger og Elisabeth Larsen (19.04.2023). Overdragelsen omfatter også Gnr 92, bnr 160.

Andel av Hauane 20 (Gnr 87, bnr 159) er overdradd fra Kjell Knut Gjertsen til Anne Kirsten Håkedal (20.04.2023)

Natveitåsen 102 A (Gnr 87, bnr 272, seksjon 5) er solgt for kr 2.125.000 fra Celina Solås Nilsen og Simen Nyhaven til Erik Thonhaugen (24.04.2023)

Vestre Haukomveien 191 (Gnr 142, bnr 2, fnr 5) er solgt for kr 480.000 fra Gunn Wicklund Thørring og Øyvind Jarle Thørring til Goran Kristo og Merete Wicklund (24.04.2023)

Gnr 76, bnr 3 er overdradd fra John Tellef Håbesland til Renate Snøløs (26.04.2023). Overdragelsen omfatter også Håbbeslandsveien 191 (Gnr 77, bnr 4). Overdragelsen omfatter også Gnr 77, bnr 11. Overdragelsen omfatter også Gnr 81, bnr 1.

Gnr 76, bnr 3 er solgt for kr 6.200.000 fra Renate Snøløs til Ole Petter Holm (26.04.2023)

Salget omfatter også Håbbeslandsveien 191 (Gnr 77, bnr 4). Salget omfatter også Gnr 77, bnr 11. Salget omfatter også Gnr 81, bnr 1.

Skaftåsen 73 (Gnr 87, bnr 365) er solgt for kr 3.200.000 fra Nils Christian Aabel til Birkenes kommune (28.04.2023)

 

Levert av Ambita as