Nytt renseanlegg – Silje Bjørnarå Drangsholt (H) svarer på Sp sitt leserinnlegg

Det er ikke riktig at dette med midlertidig løsning ikke har vært oppe i de ulike utvalgene. Det har det, og det var også en del av forslaget til Høyre som Senterpartiet stemte imot.

Om dere velger å se bort ifra de 117 millionene som administrasjonen har gitt oss, men heller velger å stille dere bak et tall hvor prosjektledelse, prosjektoppfølging og usikkerhet ikke er lagt til, så er det opp til dere. Men jeg undres over at dere er så bekymret for risikoen, når dere selv velger å fjerne den ifra de tallene som dere velger å forholde dere til.

Slik jeg forstår det, så er de fleste i Høyre fullt klar over hva som ligger i tallene fra administrasjonen. De 75 millionene som dere forholder dere til og de 117 millionene som vi forholder oss til. Vi stiller ikke bare spørsmål ved prisen på selve renseanlegget, men vi stiller også spørsmål til det behovet som er løftet frem ift driftsbygg, verksted og lager. Som administrasjonen har priset til 21 millioner (dog uten å legge til risiko).

Om vi får til en midlertidig løsning, hvor utslippet er i henhold til lovens krav, da har jeg vondt for å tro at Statsforvalteren vil gi oss bøter på et utslipp som er tilfredsstillende.

 

Silje Bjørnarå Drangsholt

Kommunestyrerepresentant for Høyre

_____________

Leserinnlegg