Administrasjonens svar om rengjøringa: – Dette hadde blitt oversett

For noen uker siden skrev Birkenesavisa om manglende kommunal rengjøring hos Martha Johansen (95) i serviceleiligheten ved kommunehuset.

Senga hennes hadde ikke vært vaska på lenge, lenge. Gammel skitt var iøynefallende for enhver som kom inn i rommet.

Martha Johansen har ingen etterkommere. Niesa Elin Imenes Moe reagerte sterkt da hun kom fra Sverige på besøk.

– Jeg hadde spydd om jeg hadde lagt i den senga.

Også Marthas nevø, Svein Imenes, reagerte.

– Det er trist, rett og slett.

Marthas gode venninne, Kristine Foss, reagerte sterk da hun fikk se bildene som dokumenterte det manglende renholdet – og snudde seg vekk.

– Jeg syns det er en skandale og respektløst, rett og slett. Det er en hån mot eldre mennesker å få en sånn behandling.

– De må stilles til ansvar, de som har ansvaret for serviceleilighetene – de som har ansvaret for at hygienen blir overholdt.

I Birkenesavisa 24. november beklaget ordfører Gyro Heia (Sp) etter å ha sett bildene.

Til kommunestyremøte torsdag denne uka hadde Torbjørn Bjorvatn sendt inn følgende interpellasjon:

– Den 24. november hadde Birkenes-Avisa oppslag om svært dårlig reinhold i den kommunale serviceleiligheten til ei eldre, pleietrengende kvinne på Birkeland.

  • Er dette nok en følge av nedskjæringene i heimehjelp-tilbudet i kommunen?
  • Er forholdene som er beskrevet, gjengs for levekårene til denne gruppa innbyggere?
  • Hva kan helsesektoren gjøre for å sikre verdige forhold for alle pleietrengende i kommunen?
  • Hvis det står på penger, hvor mye ekstra må kommunestyret bevilge for at pleietrengende eldre i Birkenes skal få en verdig alderdom?»

Ordføreren leste opp følgende svar fra administrasjonen:

– Den hendelsen som ble omtalt i lokalavisa er ikke representativ for slik vi skal ha det i Birkenes. Dette hadde blitt oversett. Både ansatte og ledere ønsker å beklage dette.

– Birkenes kommune har strammet inn på hjemmehjelpstilbudet, og noen innbyggere har fått redusert sin tjeneste. Vi mener likevel at tjenestenivået sikrer verdige forhold for de eldre. At det i enkeltsaker blir avdekket forhold vi slett ikke ønsker er uheldig, men det kan skje selv om vi gjør det vi kan for at det ikke skal forekomme. Det er flott om bruker og/eller pårørende kommer til ansatte eller leder og sier ifra om de oppdager forhold som ikke er bra, slik at vi får mulighet for å ordne opp.

– Det er ingen tvil om at hjemmesykepleien har travle dager. Dette er også en uforutsigbar tjeneste der det kan skje mye i løpet av en dag, som ikke er planlagt, men som må håndteres. Når vi gir tjenester til hjemmeboende skal ansatte melde fortløpende til saksbehandler dersom de opplever at noen brukere har behov for å øke opp eller kan redusere tjenestene. Det gjelder både ordinær hjemmesykepleie og praktisk bistand. Det følges godt med på tjenestenivå. Ansatte og ledere kan stille seg bak at tjenestenivået i Birkenes sikrer de eldre verdige forhold.

– Pårørende til beboere i heldøgns omsorgsboliger inviteres til møte over nyttår der de får mulighet for å stille spørsmål om tjenester til hjemmeboende.

Ingen av kommunestyrets representanter ba om ordet i etterkant.