Tom Syvert Fossdal – en som gjorde mest for andre

SORG. I dagene etter at 31 år gamle Tom Syvert Fossdal ble funnet død, samlet venner og naboer seg ved kontaineren. De hadde med blomster, hilsener - og tente lys.

 

Natt til mandag 15. juni ble 31 år gamle Tom Syvert Fossdal funnet død i sin kommunale bolig – en kontainer – i Smedens Kjerr sentralt på Birkeland. Han hadde da ligget død i flere døgn.

Tom var rusmisbruker, men hadde vært rusfri det siste halve året. Det forteller hans far, Syvert Fossdal, til Birkenesavisa. Etter å ha mista Tom, var familien usikre på om han kunne ha fått et tilbakefall – om han var rusa da han døde. Obduksjonen viste at Tom døde av andre årsaker.

I miljøet blant beboerne i det kommunale ubemanna tilbudet i Smedens Kjerr, var Tom høyt verdsatt. Han var en som viste omtanke og uoppfordra hjalp de andre.

I dagene etter at han ble funnet død, var det en strøm av mennesker som kom til kontaineren. Noen kom med blomster, noen med en siste hilsen på et lite kort, og noen med store barnetegninger. Levende lys ble tent for et medmenneske.

Da Birkenesavisa var ved den kommunale kontaineren onsdag 17. juni, var det fortsatt mange sørgende der. Beboere og venner.

– For oss har han bare vært et stort smil, fortalte en av de som kjente Tom godt.

– Når han hadde skaffa mat fra bakeriet delte han ut til alle her, fortalte en annen.

Sånn fortsatte de positive beskrivelsene.

– Jeg fikk et avokadotre da jeg flytta inn her.

– Plutselig hadde han planta et steinbed med stemorsblomster utenfor hos meg, og det var han sjøl som hadde betalt blomstene.

– Når jeg hadde det som mørkest, kom han og besøkte meg hver dag. Han vekket meg og fikk meg ut av senga. Ikke sjelden ga han seg ikke før vi hadde gått to turer på samme dag.

– Tom så det positive i alt. Han hadde alltid en lur kommentar, med en god latter etterpå. Han så alltid det positive i alt – og hadde endelig fått alt sitt på stell.

Tom var et menneske som var veldig glad i naturen. Han bodde tidligere, før kontainerlivet, ei lengre tid ute i telt. I birkenesnaturen samla han planter og frø. Og han gleda seg spesielt til høsten kom. Sånn prøvde han å være mest mulig sjølforsynt med det naturen ga.

En venn som sjøl er oppvokst på gård, lærte Tom å dyrke tomater. De bytta i lang tid planter og stiklinger med hverandre. I dag står det et fint drivhus tilbake etter Tom. Det er fullt av frodige tomatplanter. Da Birkenesavisa besøkte kommunens bakhage, ble de vanna og passa på av venner.

Tom hadde ingen personlig uvilje mot å bo i en kontainer, forteller faren Syvert Fossdal.

Fra kommunalt hold opplyses det at kontainer er et lovlig botilbud for bruk inntil tre måneder, såfremt det er seng, dusj og kokemulighet. Utover denne tida skal kommunen gi et alternativt botilbud.

31 år gamle Tom ble funnet i kontaineren, sammen med sine to hunder. Han hadde tidligere sagt, at om han en dag døde, så ønska han at hundene ble avliva – de ville han ha med seg dit han skulle etter dette livet. Nå er de avliva, etter samtykke fra Toms far. Vaktelkyllingene har faren hans tatt vare på.

Tom er omtalt som en «terrier» i sin kontakt med Birkenes kommune. – Han tok telefoner for alle oss andre, kunne en nabovenn fortelle.

En av de tingene Tom var opptatt av helt til det siste, var brukermedvirkning i kommunens boligutvalg. 21. mars i år sendte han et brev til Birkenes kommunestyre. Brevet ble skrevet med hjelp. Birkenesavisa har en kopi av brevet, og har fått bekrefta at kommunen mottok og journalførte det med ordfører Gyro Heia (Sp) som saksbehandler. Grunna IT-problemer ble Toms brev aldri åpna og lest. Og han mottok da heller aldri noe svar før han døde. Ordføreren uttrykker i dag at hun dypt beklager dette. Birkenesavisa har valgt å gjøre brevets innhold kjent for våre lesere.

Toms far, Syvert Fossdal, har lest denne artikkelen før den blir publisert. (red anm.)

 

Tom Syvert Fossdals brev til Birkenes kommunestyre

 

Birkeland, 21. mars 2020

Birkenes Kommune v/Kommunestyret

 

Brukerrepresentant i Boligutvalget

 

Undertegnede har i lengre tid stilt krav ovenfor kommunens administrasjon om at det skal være brukermedvirkning i kommunens boligutvalg.  Jeg har blitt avvist med forskjellige begrunnelser, og ber nå politikerne behandle dette spørsmålet.

I alle andre samfunnsområder er dette et rådende prinsipp, og for helse- og omsorgstjenester er det sågar nedfelt i lov.  Det er min oppfatning at dette også må gjelde på dette området.  Det foreligger også en anbefaling fra KS på dette, og herfra siteres det:

«Involvere for å mestre

Gjennom strategi for brukermedvirkning i NAV er brukerperspektivet satt i førersetet. Strategien skal støtte opp under en felles forståelse for hvorfor og hvordan brukermedvirkning er viktig, og kan være til nytte for alle parter. Brukerkompetanse og fagkompetanse sidestilles, og vil etter hvert merkes i form av bedre brukermøter, og riktigere tjenester på de arenaer der brukerne møter NAV.

Det er viktig å stille spørsmål om hvordan tjenestene kan involvere brukerne i beslutninger som angår dem. Medbestemmelse og selvbestemmelse er viktig i en hjelpe- og samhandlingssituasjon. Ut fra dette er brukermedvirkning et særlig viktig grep.»

Det fremstår på denne bakgrunn noe uforståelig fra mitt ståsted Rådmannens motvilje mot dette.  Vi snakker her om en gruppe mennesker som av ulike årsaker har litt andre utfordringer en majoriteten, men det betyr ikke at vi ikke har kompetanse på områder som angår vår livssituasjon, snarere tvert imot.

På denne bakgrunn ber jeg om at dette spørsmålet behandles av politikerne, og at dere gis oss denne for oss opplagte muligheten til å bidra til best mulig tjenester for kommunens innbyggere.  For selv om kanskje enkelte skulle ønske vi ikke var det, er vi altså også innbyggere i denne kommunen.

 

Med vennlig hilsen

Tom Syvert Fossdal