Leserinnlegg Vindmuligheter AS: Forlenget byggetid er avgjørende for lokal nærings- og samfunnsutvikling!  

RWE har søkt om 2 år forlenget byggetid for det planlagte vindkraftanlegget i Birkenes kommune. En forlenget byggetid vil gi mulighet for flere oppdrag for lokale bedrifter og bidra til økt nytteverdi for lokalsamfunnet i Birkenes. Vindmuligheter vil derfor sterkt anbefale at en forlengelse blir innvilget.

Bakgrunn

Muligheter for positiv nærings- og samfunnsutvikling har vært en sentral del av vurderingen helt siden lokalpolitikerne i Birkenes først begynte å vurdere muligheter for lokal vindkraftutbygging for over 5 år siden. Prosjekt Vindmuligheter ble etablert som et samarbeid mellom Birkenes kommune, Birkenes Næringsforum og RWE (tidl. E.ON) for å sikre flest mulig oppdrag for lokale-/regionale aktører, og på denne måten bidra til størst mulig positiv samfunnseffekt, i byggetiden og gjennom hele driftsperioden.

Vindmuligheter – lokal næringsutvikling  

Etter et innledende forprosjekt, fikk Vindmuligheter i 2019 midler fra Innovasjon Norge for utvikling av et bedriftsnettverk. Vindmuligheter AS har et aktivt styre med representanter fra lokalt-/regionalt næringsliv.
Nettverket har i dag 22 medlemsbedrifter og over 80 lokale aktører på en leverandørliste. I samarbeid med RWE og Birkenes kommune jobber Vindmuligheter for å sikre størst mulig lokal verdiskapning knyttet til det planlagte vindprosjektet. Arbeidet konsentreres om 4 hovedsatsingsområder:

 • Infrastruktur; hvordan kan vi sikre flest mulig lokale oppdrag knyttet til bruer, veibygging
  og annen infrastruktur?
 • Elektromekanisk; hvordan kan vi sikre lokale oppdrag knyttet til kabling, koblingsstasjoner,
  elektriske installasjoner, fiberutbygging o.l.?
 • Turbinleveransen; Hvordan kan vi sikre at vindturbinene i Birkenes får glassfiber fra den lokale hjørnesteinsbedriften 3B Fibreglass? I tillegg ønsker Aanesland fabrikker å bygge et pilottårn på
  140 meter i tre. Forsknings- og utviklingsavdelingen til RWE er svært positive til dette, og ser på konkrete muligheter for å få bygget et pilottårn i tilknytning til utbyggingen i Birkenes.
 • Andre tjenester; Hvordan kan vi legge til rette for lokale leveranser av mat, overnatting og
  andre varer og tjenester fra lokale leverandører?

Vindutbygging i Birkenes kan dermed få stor betydning for lokal næringsutvikling i mange år fremover. Bedriftsnettverket Vindmuligheter ønsker videre å bruke erfaringer fra Birkenes for å utvikle leverandør-samarbeid i andre regionale vindprosjekter. Gjennom langsiktig og målrettet arbeid, kan vi bidra til betydelig lokal nærings- og samfunnsutvikling i flere fremtidige utbyggingsprosjekter på Agder.

Hvorfor er det viktig med en forlengelse?

Medlemsbedrifter i Vindmuligheter har vært engasjert i innledende prosjektering av ulike brualternativer,
for å sikre en best mulig løsning for transport over Tovdalselva. Å bygge en helt ny bru ved Senumstad vil uten tvil gi størst langsiktig samfunnsnytte for befolkningen i Birkenes. En slik løsning vil også bety mye
for tømmertransport og annet lokalt næringsliv. Ulempen er at Agder Fylkeskommune beregner 2 års planleggings- og byggetid for å få på plass en ny bru. Om RWE får innvilget forlenget byggetid, vil det være mulig å vente på det beste brualternativet. Ellers blir utbyggeren nødt til å velge en midlertidig løsning, som gir langt mindre langsiktig samfunnsnytte.

Arbeid knyttet til Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) har tatt lengre tid enn først planlagt. Noe skyldes krav om nye avklaringer og utredninger. Behandlingen hos NVE har også tatt lengre tid enn forespeilet.
Koronasituasjonen har forlenget prosessen ytterligere. I andre prosjekter ser RWE at internasjonale leverandører av turbiner og annet utstyr opplever forsinkelser i sine leveransekjeder som følge av Korona. Dette kan gi nye utfordringer, hvis RWE blir nødt til å opprettholde den opprinnelige fremdriftsplanen.

De siste 3 årene har Vindmuligheter jobbet mye inn mot RWE for å sikre at prosjektet blir delt opp i flere mindre anbud/kontrakter. En slik løsning vil øke sannsynligheten for at lokale-/regionale bedrifter vinner anbud i konkurranse med store nasjonale-/internasjonale aktører.

Forsinkelser i planperioden gir et sterkt tidspress for RWE, dersom den opprinnelige utbyggingsfristen må overholdes. Da må vindturbinene være i drift innen 01.01.22. For å ha noen mulighet for å rekke dette, vil
det være enklest for RWE å inngå én stor kontrakt med et nasjonalt-/internasjonalt selskap som kan levere
“full pakke” på alle delområder. Dette vil være svært uheldig for det lokale samarbeidet som er utviklet gjennom Vindmuligheter de siste 2-3 årene.

Forlenget utbyggingsperiode betyr mye for næringslivet

For bedriftene i Vindmuligheter er det ønskelig at utbyggingen blir gjennomført så raskt som mulig. Samtidig ser vi nå at en forlenget utbyggingsperiode er helt nødvendig for å sikre lokal nærings- og samfunnsutvikling. Vindmuligheter vil derfor sterkt anbefale at RWE får innvilget en forlenget utbyggingsperiode for Oddeheia og Bjelkeberg!

 

Birkenes, 01.07.20.

 

Styret i Vindmuligheter AS
Trygve Raen (styreleder), BTG
Frantz Johan Agerbo, 3B Fibreglass
Kai Reidar Imenes, Tratec Agdermaskin
Gunnar Sagstuen, Røyland Gård
Kenneth Andersen OneCo Sør
Rune Røyland, TT Anlegg
Mona Mortensen, ReTT2020