Kunstakademi i Froland

FROLAND: Kunstakademiet vil ha et fullt utstyrt klasserom med kunstbibliotek og galleri i avdeling Froland, og med kurs og aktiviteter i Mandal. Bildet er fra perioden da fengselet var en byggeplass. Foto: Statsbygg

Det nye Agder fengsel tilbyr kunstutdanning for de innsatte når fengselet åpner på forsommeren i år. Navnet på satsingen er Agder kunstakademi.

Fengselet satser på kunsten som en del av de innsattes hverdag. Kuratorene Kristine Jærn Pilgaard og Thora Dolven Balke, og kunstnere Hege Nyborg og Dag Erik Elgin, har utviklet kunstprosjektet Agder kunstakademi.

– Vi er heldige som har fått med oss Dag Erik Elgin og Hege Nyborg, med deres sterke kunstnerskap og erfaring som pedagoger. I nær dialog med fengselet har vi ønsket å skape et prosjekt som blir en del av de innsattes dagligliv. Derfor valgte vi å bygge opp en skole, hvor kunsten blir utgangspunktet for samarbeid – et felles prosjekt mellom kunstnere og innsatte, sier kurator Thora Dolven Balke i en pressemelding fra Kriminalomsorgen.

Agder kunstakademi er ifølge pressemeldinga en høykvalitets kunstutdanning for de innsatte i Agder fengsel, basert på korte og langvarige kurs i tre år, fra høsten 2020 til våren 2023. Agder fengsel vil slik få en stor samling permanente kunstverk som et direkte resultat av samarbeidet som Agder kunstakademi legger til rette for. I tillegg vil et fysisk og digitalt arkiv dokumentere alle aktiviteter i kunstprosjektet.

Unik og nytenkende

Det nye Agder fengsel består av to avdelinger, avdeling Mandal med plass til cirka 100 innsatte og avdeling Froland med plass til cirka 200 innsatte. Det er Statsbygg som bygger fengselet på oppdrag fra Justisdepartementet.

Agder kunstakademi er en satsning for Agder fengsel. Det er en unik, nytenkende modell for et kunstprosjekt i offentlig rom hvor overføringen av kunnskap og prosessen mellom mennesker prioriteres gjennom et fokus på samarbeid, refleksjon og læring, heter det i pressemeldinga.

Agder kunstakademis virksomhet og begrunnelse er forankret i overbevisningen om kunstens læringspotensiale og overskridende kraft.

– Jeg er glad for at KORO (Kunst i offentlig rom) har fått på plass denne løsningen, og jeg håper at den bidrar til å gi et godt innhold i straffegjennomføringen for de innsatte i Agder fengsel, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet.

FENGSEL: Agder fengsel får to avdelinger: En med 100 fengselsplasser og administrasjon i Mandal og en med 200 fengselsplasser i Froland. Fotoet viser avdelingen på Froland. ILLUSTRASJON: Agder fengsel