Forlenger svarfrist

Ønsker tilbakemelding: Monica Flaa Birkeland, Trude Murberg og May Kristin Ødegård ønsker at kommunens helsetjenester skal bli enda bedre. Bildet er tatt i forbindelse med en tidligere brukerundersøkelse.

Ønsker flere svar på brukerundersøkelse.

Birkenes kommune har ute en brukerundersøkelse til brukere i hjemmetjenesten, samt beboere og pårørende på sykehjemmet. Denne undersøkelsen går ut til brukerne av disse tjenestene annet hvert år.

– Det er viktig for oss i kommunen å få tilbakemeldinger slik at vi vet hva som fungerer bra og hva som må forbedres. Vi har fått en del svar, men ønsker oss tilbakemeldinger fra flere slik at svarene blir mer representative, skriver fagutviklingssykepleier Monica Flaa Birkeland til Birkenesavisa.

Svarfristen gikk egentlig ut 3. mars, men forlenges til 10. mars.

– Mottar du disse tjenestene eller er pårørende på sykehjemmet setter vi pris på om du tar deg bry med å svare på undersøkelsen, skriver Birkeland.