Meld fra om påkjørsel

IKKE MELDT FRA: Dette rådyret ble påkjørt ved Mollestad uten at bilføreren varslet om uhellet. FOTO: Leif Olav Nyhaven

Kommunens fallviltarbeider Leif Olav Nyhaven opplever bilister ikke melder fra.

– Først og fremst må man si ifra med tanke på dyrets ve og vel. Rådyret døde momentant denne gangen, men selv med store indre skader og benbrudd kan dyret løpe flere kilometer før det faller om, for så å ligge lenge å lide før det dør, sier Leif Ove Nyhaven.

Sist uke skjedde det igjen. Denne gangen ble et rådyr kjørt ned ved Mollestad, uten at sjåføren meldte fra om skaden. Som fallviltarbeider i kommunen ser Nyhaven en økende tendens til at påkjørsel av hjortevilt ikke blir meldt fra om.

– Man må ikke tro at det gikk bra, og at det bare fikk seg en trøkk. Har du truffet et dyr med bilen får de ofte store skader. Det er derfor viktig at vi får satt i gang søk med en gang slik at vi kan finne ut om dyret er skadd eller vil klare seg, sier Nyhaven, og legger til:

– Det kan dessverre virke som folk blir sløvere, og bryr seg i mindre grad.

SKADER PÅ BILEN: Ting tyder på at det var føreren av en Toyota som ikke meldte fra. Kanskje fordi de trodde det var unødvendig da dyret døde, men i forhold til forsikringsoppgjøret må man registrere påkjørselen hos Politiet. FOTO: Leif Olav Nyhaven

Ingen risiko

Meld ifra om du kjører på et dyr. Det er den innstendige bønnen fra kommunens fallviltarbeider. I fjor ble det registrert 28 viltpåkjørsler i kommunen. Flere av disse ble ikke meldt ifra om, men oppdaget i etterkant. Flesteparten av disse var rådyr, men det ble og påkjørt to elg og to hjorter.

– Kanskje noen ikke vet hvor man skal melde fra, men det er bare varsle politiet, eventuelt kan man ringe kommunen. Politiet må alltid ha beskjed og registrere skaden. Noen tror kanskje man løper en risiko om man melder ifra, men det er snarere tvert imot, sier han, og forklarer:

– Er det en viltpåkjørsel som er varslet og registrert, slipper man egenandelen ved bruk av forsikringen. Veitrafikkloven er også tydelig på at man plikter å hjelpe dyr som er kommet til skade.

Dyrets ve og vel

Ved påkjørsler med bil skal politiet varsles på 02800. Politiet tar så kontakt med fallviltjegeren dersom dyret er skadet. Er dyret allerede dødt, tar vegvesenet hånd om dyret. Merk stedet slik at man lettere kan spore skadede dyr. Man skal ikke følge etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

– Dyr skal ikke lide unødig. Når det blir rapportert om påkjørsel setter vi i gang søk, og vi gir oss ikke før dyret er funnet, eller vi har forsikret oss om at det klarer seg greit, sier Nyhaven.

Det er bilførers ansvar at mulig skadde dyr ikke lider unødvendig. Forsikringsselskapene krever at hendelsen er varslet og dokumentert før erstatningsoppgjør kan utbetales for skader på bil.