Nå kommer sommertida

Natt til søndag bør du stille klokken.

Natt til søndag 25. mars klokken 02.00 starter sommertiden. Det betyr at klokken skal stilles én time fram og at den lyse årstiden er på vei.

Fram eller tilbake?

Mange husker ikke om klokken skal stilles fram eller tilbake ved overgang til og fra sommertid. En huskeregel er denne: Ta utgangspunkt i at man ser fram til sommerferien, og at man derfor stiller klokken fram om våren. Om høsten lengter man tilbake til sommerferien og stiller klokken tilbake.

De aller fleste nøyer seg med å stille klokken i løpet av søndagen, men vil du holde klokken nøyaktig oppdatert stilles klokken fram en time, fra klokken 02.00 (UTC +1 time) til 03.00 (UTC + 2 timer) natt til søndag, ifølge en pressemelding fra Justervesenet.

Justervesenets fire atomklokker

Justervesenets tidslaboratorium genererer norsk tid ved hjelp av fire atomklokker som løpende måles mot GPS og mot hverandre. GPS og andre satellittsystemer brukes til å måle atomklokker på forskjellige steder mot hverandre. Verdens felles tid UTC beregnes av ‘hovedtidssentralen’ ved det Internasjonale byrået for mål og vekt i Paris (BIPM) på bakgrunn av målinger av 400 atomklokker i 73 laboratorier rundt om på kloden. Norsk UTC-tid, UTC(JV), er sporbar til UTC med et avvik mindre enn 1 mikrosekund.

Hva er sommertid?

Sommertid er den perioden av året hvor klokkene stilles en time fram sammenlignet med resten av året. Sommertid ble opprinnelig innført i en rekke land i Europa under første verdenskrig. Hensikten var å utnytte dagslyset bedre i den perioden av døgnet man normalt er våken. Én lys time ekstra om kvelden ville blant annet spare energi til oppvarming og belysning. Norge har hatt sommertid hvert år siden 1980. For land i EU/EØS-sonen starter sommertiden klokka 02.00 siste søndag i mars og slutter klokka 03.00 siste søndag i oktober.