Vil skape trygge rammer

TRIVES MED UNGE: Janna Risdal Ånesland er opptatt av at barn og unge skal få kjenne seg hjemme i et større fellesskap. I september starter hun i jobben som menighetspedagog.

Kirka har ansatt Janna Risdal Ånesland som ny menighetspedagog.

– Jeg gleder meg til å få være en større del av menigheten og det arbeidet som gjøres her. Jeg brenner for at barn og unge skal få kjenne seg hjemme i et fellesskap, og jeg ønsker å skape trygge rom for undring og utvikling i troen, sier Janna Risdal Ånesland (30).

Musikkinteressert

30-åringen er bosatt på Birkeland, og er utdannet lærer. Nå er hun ansatt som menighetspedagog i full stilling i Birkenes kirke, hvor hun starter i september etter å ha vært hjemme i mammapermisjon. Tidligere har Risdal Ånesland jobbet på Jappa skole i Grimstad, hvor hun har vært kontaktlærer og også har hatt ansvar for store fellesarrangement som blant annet BlimE-dansen og Skolens Sangdag.

– Musikk er et av fagene i utdannelsen min, og har alltid vært en stor del av meg. I studietiden var jeg med i et lovsangsteam i Storsalen menighet i Oslo, og jeg var med i lovsangsteamet fra oppstarten av G17 her på Birkeland, forteller hun.

Bredt aldersspenn

Som menighetspedagog vil Risdal Ånesland jobbe med alt fra babysang til konfirmantundervisning.

– Arbeidsoppgavene som denne jobben tilbyr er midt i blinken for meg. Jeg trives veldig godt med barn og unge, noe som var avgjørende da jeg valgte å utdanne meg til lærer, sier hun, og legger til: Det at jeg får treffe barna på små og store opplegg gjennom flere år er noe jeg gleder meg veldig til.

30-åringen er opptatt av at de unge skal få kjenne at de er inkluderte i kirken.

– Jeg ønsker at de unge også skal få kjenne at de selv er en viktig del av gudstjenestelivet, forteller hun.

Lokal

Fungerende daglig leder for menighetskontoret Helene Horverak er fornøyd med ansettelsen av den nye pedagogen.

– Vi hadde tre søkere, og er veldig glade for at Risdal Ånesland takket ja. Jeg tror hun vil gjøre en god jobb, og det at hun er lokal er jo selvsagt et pluss, sier hun.