Underviste ved eliteuniversitet i Nord-Korea

GUIDET TUR: Hver gang Bjarne Bjorvatn forlot universitetsområdet, var det ifølge med guider utpekt av myndighetene. – Det jeg sitter igjen med er at det var et uhyre fornuftig og interessant opphold, sier han. FOTO: PRIVAT

Da Bjarne Bjorvatn fant ut at Pyongyang University of Science and Technology var på jakt etter gjesteprofessorer, sendte han inn søknad, og ble akseptert.

– Det jeg sitter igjen med er at det var en uhyre fornuftig og interessant tur, forteller professor dr. med. Bjarne Bjorvatn (80).

Bjorvatn har helt inntil nylig jobbet som konsulent for verdens helseorganisasjon (WHO), og 2015 gav han ut boka «Vaksiner – En forbannet velsignelse». Det var sønnen Torbjørn Bjorvatn som oppdaget at det engelskspråklige eliteuniversitetet Pyongyang University of Science and Technology (Pust), Nord-Korea søkte utenlandske gjesteprofessorer.

– Jeg synes det hørtes veldig spennende ut, så jeg sendte inn søknad og attester. De måtte også ha papirer på min moralske vandel, sier han.

Bjorvatn ble akseptert, og i mars satte han kursen mot Nord-Korea og universitetet for å undervise i mikrobiologi over seks uker.

Internasjonalt

Pust ble grunnlagt av sørkoreanske Dr. James Chinkyung Kim (82). Som ungdom deltok han i Korea-krigen. I skyttergraven ga han et løfte til Gud om at dersom han overlevde, skulle han vie sitt liv til forsoning med sine tidligere fiender i Kina og Nord-Korea. Kim ble med årene en suksessfull forretningsmann i Sør-Korea og USA. Han fikk også amerikansk statsborgerskap. På 80-tallet bestemte han seg imidlertid for å ta løftet han gav i skyttergraven på alvor. Han startet det engelskspråklige Yanbian University of Science (Yust) i Yanji-provinsen i nordøst-Kina. Etter denne etableringen tilbød Dr. Kim seg å finansiere et lignende universitet i Nord-Korea, og etter en lang og omfattende prosess åpnet Pust i 2010.

– Jeg synes det er spennende at det faktisk lar seg gjøre. Dette er et felles gode som begge sider ønsker, der man utdanner unge nordkoreanere ved et engelskspråklig, internasjonalt universitet, sier han.

Universitetet har omlag 600 studenter fordelt på språkstudier, studier innen internasjonal finans og ledelse, landbruksfag, biologi, ingeniørstudier og odontologi. Fra og med høsten 2017 vil det også undervises i medisin.

– Pust deltar i flere internasjonale utvekslingsprogram, og opptil 80 akademikere fra internasjonalt kjente universiteter deltar i undervisningen i kortere eller lengre perioder, forklarer Bjorvatn, og legger til: Alle bor på universitetsområdet, og de fleste professorer betaler alle kostnader i forbindelse med oppholdet selv, noe jeg også gjorde.

Todelt

Han forteller at ledelsen ved universitetet er todelt på de aller fleste plan, hvor den ene delen av ledelsen er utpekt av regjeringen, mens den andre består av utenlandske sponsorer (i stor grad kristne organisasjoner) og akademikere. Det var også et bygg ved det lukkede universitetsområdet som vestlige ikke fikk adgang til.

– Det jeg erfarte under oppholdet er at samarbeidet stort sett er preget av gjensidig respekt. Tilliten bygges opp gradvis, og i løpet av noen år vil dagens studenter sitte i ledende stillinger i Nord-Korea og Kina, og trolig være mer åpne for internasjonalt samarbeid.

Man får ikke snakke om politikk eller religion ved universitetet, forelesningene blir overvåket og må godkjennes på forhånd. Det ble heller aldri snakket om vestlige forhold.

– Det var ikke lov til å forlate det overvåkede universitetsområdet uten tillatelse, og ved turer til severdigheter og lignende var det alltid representanter for myndighetene tilstede, sier Bjorvatn.

Han påpeker at nordkoreanerne han snakket med under oppholdet oppfatter den politiske virkeligheten helt annerledes enn hva vi gjør.

– Objektiv informasjon er mangelvare, og både studenter og koreansk stab ser opp til sine ledere. De er avbildet overalt, og blir oppfattet nærmest som guder, sier han.

Mersmak

Når det gjelder studentene ved Pust, oppfattet Bjorvatn disse som flittige og hardtarbeidende.

– Selv underviste jeg andreårsstudenter i mikrobiologi, hvor jeg baserte undervisningen på den moderne amerikanske læreboken «Nester’s Microbiology – A human perspective». De var meget interesserte, og nivået ved avsluttende eksamen var høyt. Mange av studentene ønsket også å besøke universiteter i utlandet, sier professoren.

Bjorvatn ser ikke bort ifra at det blir en ny tur til Nord-Korea i fremtiden, da for å undervise i medisin ved Pust.

– Alt er selvsagt ikke ren idyll ved universitetet, men universitetet representerer en unik og verdifull satsning på fredelig sameksistens mellom to vidt forskjellige politiske systemer, avslutter han.