Nytt kurs om demens

SKOLE: Demenskoordinator Gunn Lisbeth Løvdahl i front for pårørendeskolen.

Mot slutten av september starter kommunens pårørendeskole.

– Forskning viser at pårørendes omsorgsoppgaver er omfattende og krevende og kan påvirke pårørendes helsetilstand. Informasjon og veiledning kan bidra til å redusere omsorgsbelastningene, sier kursleder Gunn Lisbeth Løvdahl som er demenskoordinator i Birkenes kommune.

Birkenes kommune inviterer til Pårørendeskole med oppstart 18. september i kantina på kommunehuset. Pårørende får kunnskap om demens og utveksler erfaringer med andre i samme situasjon.

– Familie og nære venner til personer med demens er velkomne til å delta. Over flere samlinger gis kunnskap om temaer som demenssykdommene, kommunikasjon og samhandling, pårørendes opplevelse og egenomsorg, pasientrettigheter og hvor man kan søke hjelp, sier Løvdahl, og legger til:

– Pårørende vil gjennom samlingene møte både andre som er i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Etablering av pårørendeskole er i tråd med regjeringens anbefalinger i Demensplan 2015, Den gode dagen. En landsomfattende evaluering av pårørendeskoler viser stor tilfredshet blant pårørende, ifølge en pressemelding fra kommunen.

– Forpliktende samarbeid mellom offentlige og frivillige instanser i omsorgstjenestene er viktig for å gjøre slike tilbud tilgjengelig for alle pårørende i landet. Sanitetsforeningen i Birkenes vil være en samarbeidspartner i gjennomføring av vårens pårørendeskole, sier Løvdahl.

Hun forteller at påmeldingsfristen er 8. september, og håper pårørende og nære venner til personer med demens vil se nytten av kurset, og melde seg på.