Nå slukker FM-nettet

HJELP Å FÅ: Bjørnar Langen og Tor-Christian Frøhaug er blant de du kan møte på kringkasternes hjelpeteam. FOTO: Ole Kaland, NRK.

Riksradiokanalen skrur av sine FM-sendere. Lokalradioen består.

I dag skrur NRK av FM-senderen i Aust- og Vest-Agder. Heretter må du ha DAB-radio for å høre rikskringkasterens sendinger over radioapparatet. I september slukker P4 og Radio Norges sine FM-sendinger i landsdelen.

– Mange vet ikke at det er to riksdekkende DAB-sendernett, og at det forskjell på dekningen til disse to nettene, sier Ole Jørgen Torvmark, daglig leder i Digitalradio Norge i en pressemelding.

P4, Radio Norge og NRK har for tiden hjelpeteam på veien i de fem fylkene hvor NRK slutter å sende på FM den 21. juni. Hjelpeteamene kontrollerer dekningen, hjelper lyttere og besøker forhandlere og bilverksteder.

– De erfarer daglig at mange ikke vet at de kommersielle kanalene og NRK har hvert sitt DAB-sendernett og at det er forskjell på dekningen på disse to nettene, sier Torvmark.

NRKs DAB-sendernett dekker minst 99,7 prosent av befolkninga. Riksblokka, altså DAB-sendernettet til de kommersielle kanalene, dekker 92,8 prosent.

– Noen konkluderer litt for fort med at det ikke er dekning på DAB, der det i realiteten er dekning for NRKs kanaler, sier Torvmark.

Selv om NRK slår av sine FM-sendere i Agder denne uka, blir det fortsatt mye å høre på også de neste årene. Når også de kommersielle kanalene fra september slukker nettet, er det lokalradioene som sørger for fortsatt lyd i FM-radioen. Alle lokalradioer som har konsesjon i Aust-Agder og Vest-Agder fortsetter å sende på FM i flere år fremover. For Birkenes betyr det muligheter for å ta inn Radio L og Radio Sør Lillesand fortsatt.