Meningsfylte oppgaver venter

STØTTEKONTAKT: Nina Svendsen (til venstre) har gode erfaringer og oppfordrer folk til å melde seg som støttekontakt til Trude Helene Ellingsen.

Givende, sier støttekontakt om arbeidet sitt. Kommunen trenger flere av dem.

Det er med Beatles i bakhodet man forlater møtet med Trude Helene Ellingsen, som er prosjektleder og saksbehandler i boveiledertjenesten, Nina Svendsen, som har vært støttekontakt i fire år og Marie Johannessen som har vært bruker av tjenesten.

Beatles har en sang eller en sangstrofe for de fleste situasjoner, så også for denne. Bandet ble nok mest kjent for hårfrisyren og melodiene, tekstene kom ikke så mye i fokus, men sangen «Help» beskriver både livet og behov for støttekontakt.

Fritt oversatt handler sangen om at da jeg var yngre trengte jeg ikke hjelp av noen, men nå er jeg blitt eldre og jeg trenger noen. Søk den opp i din foretrukne strømmetjeneste og lytt.

– Det er noen, kanskje mange i kommunen, som trenger hjelp på dette nivået. Vi håper at mange kan ta kontakt med boveiledertjenesten i kommunene og melde sin interesse for å være støttekontakt, sier Trude Helene Ellingsen.

Hun trenger altså hjelp til å finne folk som vil være støttekontakt.

Støttekontakter

– I Birkenes har vi registrert cirka 40 støttekontakter på kontrakt med kommunen, men vi har i hvert fall behov ytterligere 15 til 20 stykker, sier Ellingsen.

– Hva slags oppgaver settes støttekontaktene til?

– Det finnes ikke ett svar på det, men mange. En støttekontakt bistår en person, som på grunn av funksjonshemning, alder eller andre sosiale problemer har behov for bistand for å delta på ulike sosiale aktiviteter, sier hun, og fortsetter:

– Det kan handle om å ta med seg et menneske ut noen timer i uka, gjerne kafebesøk eller handletur. Andre trenger bare et mennesker å gråte og le sammen med.

Ellingsen forteller også at støttekontaktene får en liten godtgjøring for arbeidet. Riktignok en godtgjøring som ikke er til å leve av, men dog noe.

Gjensidig glede

– Det gir energi å være sammen med folk som trenger meg, sier Nina Svendsen.

Hun har et engasjement på seks timer i uka, og er glad for å ha noe nyttig å foreta seg utenfor husets fire vegger. Taushetsplikt forhindrer henne i å gå nærmere inn på oppdraget som hun har.

– Men det er givende – ja, livgivende også for en som er støttekontakt, og man kan jo av og til spørre hvem som har mest glede av ordningen, sier Svendsen.

Marie Johannessen har skoen på og vet hvor den trykker. Hun har vært bruker av tjenesten i mange år, og har hatt stor glede av ordningen.

– Det er viktig at det er en match mellom støttekontakten og den som skal støttes, og det brukes tid til å finne ut av. Jeg synes ikke det er et nederlag om man ikke finner match ved første og beste anledning. Vi er forskjellige, og sånn er det bare, sier Marie Johannessen.

Hun står for tiden på venteliste, og håper kommunen kan få tak i flere så hun kan komme ut av ventelista igjen.

Oppfølging

– Nå for tiden arbeider vi med et prosjekt hvor vi skal se på noen spesielle utfordringer. Prosjektet har fått tittelen: Foreldre til mennesker med utviklingshemning – en ressurs i samhandling med kommunale tjenester, sier Ellingsen, og forklarer:

– Prosjektet har som mål å komme fram til gode helhetlige tilbud til familier som har barn med særlig tyngende omsorgsbehov, og da står støttekontakt sentralt.

Det er mange forskjellige støttekontaktbehov, og kommunen prøver vi å finne ut hvor mange i Birkenes som kan ha behov for støttekontakt. De forsøker også å finne ut hvordan de best rekrutterer støttekontakter, og hvordan kommunen ivaretar støttekontaktene.

– Vi tar sikte på at vi skal få bedre oversikt over behovene, og tar sikte på at politikerne skal få øynene opp for hvor viktig, og billig støttekontaktordningen egentlig er. Kanskje man til og med kan øke satsene, sier prosjektleder Ellingsen som skal ha flere svar og bedre oversikt litt utpå nyåret.