Flest får igjen

SKATT: Mariken Holter. FOTO: SKATTEETATEN

70.000 i Aust-Agder får igjen på skatten.

Tall fra Skatteetaten viser at til sammen 101.000 skatteytere i Aust-Agder i fjor betalte 9 milliarder kroner i skatt. 70 prosent av personlige skatteytere får igjen på skatten, og slått sammen med pensjonister og næringsdrivende får de igjen i gjennomsnitt 12.300 kroner.

Nær 14.600 må betale restskatt på til sammen 611 millioner kroner. Det gir et gjennomsnitt på 42.000 kroner per hode. Når det gjelder bedriftene betalte 6.300 av dem en samlet skatt på 867 millioner krone i Aust-Agder i 2016.

‒ I de aller fleste tilfeller trenger du ikke lenger å klage for å endre skatteoppgjøret. Hvis du oppdager at opplysningene i skattemeldingen er feil, skal du endre selv slik at Skatteetaten kan beregne riktig skatt, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i en pressemelding.

Du endrer skatteoppgjøret ved å gå til Skatteetaten.no og logge deg inn på skattemeldinga. Etter ny skatteforvaltningslov, som trådte i kraft i januar i år, fastsetter du selv grunnlaget for skatten din når du oppgir inntekt, formue, gjeld og fradrag i skattemeldinga.

Fredag ble skattelistene tilgjengelige for offentligheten, og i år som tidligere må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider for å gjøre søk i listene. Skatteetaten selv opplyser at det det siste året er gjort 1,6 millioner søk i skattelistene, fordelt på 440.000 unike innlogginger.