I dag stenger veien

STENGES: Birkelandsveien mellom Birkeland og Lillesand stenges torsdag til søndag.

STENGES: Birkelandsveien mellom Birkeland og Lillesand stenges torsdag. Veien åpner igjen natt til søndag.

Ønsker ikke å jobbe 1. mai, og stenger veien fra torsdag og ut lørdag.

– Når vi stenger veien allerede på torsdag skyldes det at vi ikke skal jobbe 1. mai, sier byggeleder Paul Ridola i Statens vegvesen.

I kveld klokka 18.00 stenges fylkesvei 402 mellom Birkeland og Lillesand. Årsaken er som ved tidligere veistenginger sprengningsarbeider i noen høye fjellskrenter i forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelvei.

– Vi vil gjerne bli ferdig med disse passasjene slik at vi unngår stengninger nå i tiden rundt konfirmasjonen blant annet, sier Ridola.

Veien vil være stengt for all trafikk fram til midnatt lørdag. Skolebussen kjører via Grimenesveien fredag morgen og ettermiddag.

Omkjøring for alle kjøretøyer blir via riksvei 41, Timeneskrysset og europavei 18. Gående og syklende må benytte alternative veier.

– Med stor sannsynlighet er dette siste gangen vi har behov for å stenge veien, sier Ridola.