Takstein faller fra kirka

Kirketjener Peter Ross er redd for at alvorlige ulykker kan inntreffe etter at takstein har begynt å falle ned fra Herefoss kirke.

Kirketjener Peter Ross har funnet flere takstein på bakken, og på kirketaket er det tydelige hull etter taksteinene som har falt ned.

– Jeg blir mest engstelig når det er mange folk på vei inn eller ut av kirken, forteller Ross.

Siden 2008 anslår han at omtrent 20 takstein har falt ned fra kirketaket. I forkant av dette var undertaket blitt skiftet ut.

– Riksantikvaren ønsket de gamle taksteinene på plass igjen framfor å erstatte dem med nye. Problemet er at taksteinene er såpass slitt, de har jo vært der siden kirka ble bygd. Taksteinene ligger heller ikke så tett lenger, og de kan seile utfor taket, sier han.

 

Les hele saken i Birkenes Avisa på papir!