Synliggjør Enge med bauta

Nils Nilsen Haabesland (Enge) fortjener ikke å gå i glemmeboka. Det mener Birkenes Historielag, som setter opp bauta av birkenesingen på Tobias’ jorde.

– Han er en mann som ikke fortjener å bli glemt, sier leder av Enge-komiteen Nils Kristen Haabesland.

I år er det 200 år siden Nils Nilsen Haabesland (senere Enge) ble født på et lite småbruk på Håbesland. At han var en fattig bondegutt uten utdannelse hindret ikke Enge i å engasjere seg i samfunnet. I 1880 ble han valgt til lagtingspresident. Det hadde aldri skjedd tidligere at en bonde fikk denne tittelen. Med unntak av en periode satt han sammenhengende på Stortinget i 34 år. Yrkeskarrieren avsluttet han som administrator i Norges Bank, avdeling drammen.

–Det er viktig å ta vare på vår kulturhistorie, og selv om ikke så mange kjenner til Enge, var han en mann Birkenes virkelig kan være stolte av, sier Haabesland.

Tobias’ jorde

Det var for to år siden at historielaget bestemte seg for å trekke fram en person fra Birkenes som utrettet mye i løpet av sin levetid. Valget falt naturlig på Enge, og under et folkemøte ble det stemt for å sette opp en bauta. Med 100.000 kroner fra gavefondet i Birkenes Sparebank er bautaen realisert, og skal avdukes på Tobias’ jorde 9. juni. Det blir den første bautaen på Birkeland der en bestemt historisk person hedres.

– På Tobias’ jorde vil Enge synliggjøres. Bautaen er i lys granitt og på nærmere to meter. Vi har vært bevisste på at den skal passe godt inn i området og omgivelsene, og har fått god hjelp og veiledning av lokale kunstnere. Selve bautaen er laget på Fevik Steinindustri, forteller han.

Stolthet

9. juni markeres avdukingen, med blant annet innslag fra Birkenes Hornmusikk og tale fra ordfører Anders Christiansen.

– Bautaen bidrar til å skape stolthet til bygda, og Birkenes kommune er glade for at vi har fått være med å tilrettelegge underveis. Det er flott at en historisk mann som Enge synliggjøres, sier ordføreren.