Santa Lucia og julenissen

Sangen som synges i skoler og barnehager denne dagen har lite med den opprinnelige Santa Lucia å gjøre.

Den norske varianten kommer fra Sverige og er fra 1920-tallet men ble ikke tatt i bruk i Norge før på 1950-tallet.  Lucia har egentlig ikke tilknytning til verken advent eller jul. Hennes dødsdag er 13. desember, og det er derfor hun blir minnet denne dagen.

Det finnes forskjellige historier omkring den hellige Lucia, eller Santa Lucia som er navnet vi kjenner.  Felles for historiene er hun ble drept under kristenforfølgelsene i år 304 etter Kristus. Hun er kjent som et eksempel på gavmildhet.  Moren hadde lagt av en pen sum med penger som skulle være medgift når hun giftet seg.  Hun ble tvangsforlovet, men Lucia ville ikke gifte seg og overtalte moren til å gi medgiften til de fattige.  Og det er her julenissen kommer inn i bildet. Enkelte steder i Tyskland har det vært tradisjon med at Lucia og julenissen har gått sammen om å dele ut gaver. Lucias gaveutdeling på 300-tallet ble tatt ille opp av forloveden.  Han likte det så dårlig at han anga henne til myndighetene og fortalte at hun var en kristen. Det måtte flere forsøk til før hun døde. Hun skal blant annet ha blitt forsøkt brent på bål, men ilden rørte henne ikke. Dette var så uvanlig at hun, etter sin død ble erklært som helgen. Og hun ble skytshelgen for de blinde ettersom hun visstnok fikk stukkent øynene ut før hun døde.

Det er nok ikke denne historien som fortelles i barnehagen – heldigvis.  En samtale med noen av barna i LUS-barnehagen på Birkeland avslører at det nok er litt mange navn og begivenheter å holde styr på i juletiden.  Det er tydelig at jomfru Maria står sentralt, og det gir jo en god prat om både Maria, Josef og Basusjernet, som en ungene så fortreffelig sa.  Og det er vel kanskje viktigere enn Lucia når alt kommer til alt.

Men de eldste barna skrider andektig fra avdeling til avdeling, til Bukken Bruse, til Trollungane og til Askeladden med hvite kapper, lys i hendene, lussekatter i kurven og hvert fall første vers av Luciasangen. Det er tydelig at dette har vært gjenstand for øvelse over lang tid, og særlig barna på småbarnsavdelingen lurer litt på hva som egentlig foregår – men lussekatter vil de ha og det smaker visst fortreffelig.