Risikerer avskilting

Skatteetaten har sendt ut vedtak om avskilting og registreringssperre til de som ikke har betalt årsavgift for kjøretøy.

Med 132.000 kjøretøy som risikerer avskilting i landet, er andel ubetalte krav på samme nivå som i 2015, melder Skatt Sør i en pressemelding. I Aust-Agder risikerer 3 500 kjøretøy avskilting. For Birkenes er tallet 171.

Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype. Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Kontrolleres kjøretøyet på veien, kan skiltene beholdes dersom eieren betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner på stedet. Hvis kjøretøyet blir avskiltet og eieren ønsker å få skiltene tilbake, må et påskiltingsgebyr på 1460 kroner betales til Statens vegvesen. I september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på de som ennå ikke har betalt.