Kommer hjem på besøk

Kommunen satser på at forebyggende hjemmebesøk skal redusere behovet for andre kommunale tjenester blant de eldre.

– I år har 19 innbyggere i Birkenes kommune fått brev om at de vil få besøk av kommunen. Ingen av disse benytter seg av kommunale tjenester fra før, sier avdelingsleder Trude Murberg i hjemmesykepleien til Birkenes Avisa.

Innbyggerne som nå får et hjemmebesøk av kommunen fyller 78 år inneværende år. Hensikten med besøket er å kartlegge hva slags behov innbyggerne har, og hvordan kommunen kan tilrettelegge for å skape økt trygghet slik at hver enkelt kan fortsette å ha en aktiv og meningsfylt hverdag.

– Dette er et viktig samfunnsmessig tiltak hvor man kan forebygge tidlig bruk av kommunale tjenester, samt at det kan tilrettelegges for å bo hjemme lenger, som igjen vil være et godt samfunnsøkonomisk tiltak, sier ergoterapeut Audhild Guttormsen.

Det er kommunens rehabiliteringslag som skal dra på hjemmebesøk. Guttormsen påpeker at besøket er frivillig, og at den som kommer har taushetsplikt.

– Jeg håper så mange som mulig som får tilbudet, takker ja til det, sier hun.

De som får dette tilbudet må ikke være syk eller ha behov for tjenester for å ta imot besøket. En helsefremmende samtale vil ta utgangspunkt i den enkeltes ståsted.

– Den som kommer på besøk vil være en å reflektere sammen med og som vil bistå med råd, veiledning og informasjon om forhold som kan ha betydning for den enkeltes hverdag, livskvalitet og helse. Man kan også få informasjon om kommunens offentlige og private tilbud og vi svarer så godt vi kan på eventuelle spørsmål innbyggerne har, sier Guttormsen.