Fri adgang til bekk og tjønn

Ved Birkeland skole er gjerdet mot Øygardstjønna skadet på ett sted, og gjerdet slutter ved bekken, noe som gir barna fri adgang. Dette bør rettes opp i, kommer det fram etter et tilsyn ved skolen. 

8. juni ble det utført tilsyn ved Birkeland skole i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler. Kommuneoverlege Dagfinn Haarr har ikke gitt noen avvik, men åtte merknader det må arbeides videre med.

Slutter ved bekken

– Gjerdet mot Øygardstjønna må repareres og bør forlenges langs bekken, er ett av punktene som tas opp.

Skolens uteområde grenser til tjønna, og gjerdet er skadet på ett sted. Gjerdet slutter ved bekken, noe som gir barna fri adgang til både bekken og tjønna. I tilsynsrapporten står det at det bør lages en spesiell ROS-analyse på ulykker som kan skje på sommers- og vinterstid i og ved tjønna.

Manglende rengjøring

I rapporten kommer det også fram at skolen, som har omtrent 470 elever, har gjennomgått en stor utbygging og oppussing, og framstår i meget god bygningsmessig stand. Haarr nevner likevel åtte punkter som må tas tak i, blant annet: Det har kommet en god del klager på manglende rengjøring, både fra elever og ansatte. Rutinene bør klargjøres og være kjent for skolens ledelse, og det må lages gode rutiner for å melde avvik fra rutinene og ellers manglende renhold. Videre bør ekstern solavskjerming monteres på bygget for 1. trinn ut mot skolegården. Inneklimaet er en utfordring i flere rom, og det klages over hodepine. Det rapporteres om tidvis lukt fra avløp i trappeoppgangen ved sløydområdet, noe som trolig dreier seg om vannlåser som tørker ut. Haarr skriver at det bør sees på om en kan finne en permanent ordning for å unngå lukt fra avløpet.

– Elevene klager på luft og at det kan være skittent på noen av guttetoalettene, noe som må løses i et samarbeid mellom teknisk drift, skolens ledelse og elevene selv, står det i tilsynsrapporten