Flere UFO-er i Birkenes

NØYSOMELIG: Når forskerne Ingjerd Sunde Krogseth og Helene Lunder Halvorsen skal henge ut luftprøvetakere for miljøgifter er det viktig at de selv ikke forurenser prøvene. Ergo er alt utstyret pakket inn i folie og doble plastposer, de bruker hansker, og de kan ikke ha på seg solkrem eller myggspray. Foto: NILU

I løpet av sommeren har det blitt gjort håndfaste observasjoner av UFO-er i Birkenes.

– Vi bruker passive luftprøvetakere av typen PUF-PAS, men på grunn av formen kaller vi dem UFO-er, sier Helene Lunder Halvorsen fra Norsk institutt for luftforskning (NILU).

Gjennom hele sommeren har doktorgradsstudenten sammen med forsker Ingjerd Sunde Krogseth fra NILU kjørt Norge på kryss og tvers. Fra Birkenes i sør til Hopseidet i Finnmark i nord. Underveis har de satt ut til sammen rundt 50 UFO-lignende luftprøvetakere. De skal måle gamle og nye organiske miljøgifter i lufta over hele landet.

Transporteres via luft

Miljøgiftene de skal måle er såkalte POP-er, persistente organiske miljøgifter. Disse stoffene utgjør et stort globalt miljøproblem, blant annet fordi de brytes svært sakte ned i miljøet, oppkonsentreres i organismer, gjør skade på helse og/eller miljø, og kan transporteres over lange avstander.

– Når disse stoffene slippes ut i miljøet kan de bli værende der lenge. I tillegg kan de altså flytte seg ved hjelp av vind, havstrømmer og elver, men transport via luft er den raskeste måten POP-ene kommer seg fra kilden til mer avsidesliggende områder som Norge og Arktis, sier Halvorsen til instituttets nettside.

PCB lever lenge

UFO-ene som nå også henger i skogen i Birkenes er satt sammen av to stålboller, og i midten sitter det et skive av polyuretanskum. Filteret fanger opp halvflyktige organiske forbindelser fra lufta, som for eksempel miljøgiften PCB, utfasede eller regulerte plantevernmidler og også en del av de nyere miljøgiftene forskerne ønsker å lære mer om. Betegnelsen passiv brukes fordi denne typen bare tar imot det som kommer svevende forbi, den er ikke utstyrt med noen innsugingsmekanisme.

En av miljøgiftene NILU-forskerne regner med å finne når de analyserer prøvene etter sommerens turné er PCB. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980, men på grunn av lang levetid i både produkter og miljø finnes PCB i en del gamle produkter og materialer.

– Selv om disse stoffene finnes i luften, er ikke luften utendørs i seg selv en stor eksponeringskilde for oss mennesker. Men fordi de hoper seg opp i næringskjeden, blir vi eksponert for dem blant annet gjennom maten vi spiser, forklarer Halvorsen overfor Nationen.

Håper ingen fjerner

Prøvetakerne skal stå ute i tre måneder, så i månedsskiftet september/oktober skal Halvorsen og Krogseth ut på innsamlingsrunde igjen. Alle filtrene skal deretter analyseres ved NILUs laboratorium på Kjeller, og resultatene fra analysen blir plottet inn på et kart.

Skulle du oppdage en av UFO-ene på tur i skogen, er oppfordringen å la dem henge i fred.

– De er merket med en lapp med litt info, så vi håper jo at ingen fjerner dem. Vind og vær kan også være en utfordring, så for å være på den sikre siden har vi hengt opp flere i samme område, sier hun.

NILU har for øvrig også to observatorier i Birkenes, hvor det ene har avløst det andre. Observatoriet har vært i drift siden 1981, noe som gjør det til en av de lengste drevne målestasjonene i Europa. Overvåkningen i Birkenes har ifølge NILU sammen med andre sentrale, europeiske stasjoner gitt den nødvendige bakgrunnen for å kunne etablere internasjonalt bindende avtaler for målrettet redusering av utslipp, som Konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning (CLTRAP) og protokollene under denne. Birkenes er også en sentral stasjon i EMEP-nettverket (European Monitoring and Evaluation Programme).