Birkenesing blir visepolitimester

SLÅR SAMMEN: Lensmann i Lillesand, Kjetil Nygård, sammen med prosjektleder for nærpolitireformen i Agder, Arne Sundvoll.

Arne Sundvoll utnevnt til visepolitimester i Agder.

Fredag ble Arne Sundvoll utnevnt av Kongen i statsråd som visepolitimester i Agder. Utnevnelsen gjelder for en åremålsperiode på seks år.

– Jeg setter stor pris på den tilliten som blir vist meg. Jeg er veldig motivert for å ta fatt i spennende oppgaver internt i politidistriktet og for å være med på den spennende reisen og utviklingen av norsk politi som Agder er en del av, sier han i en pressemelding.

Sundvoll er utdannet ved Politiskolen, lensmannslinjen, hvor han var ferdig i 1989. Han har tatt stabs- og lederutviklingsprogrammet ved Politihøgskolen, personalutvikling og ledelse ved høgskole og to måneders lederutdanning ved et universitet i USA. I tillegg har han ulike politifaglige kurs som også omfatter et års politifaglig utdanning ved Los Angeles Police Department og Department of Justice California.

Sundvoll startet som lensmannsbetjent og har mange år som mellomleder og lensmann. Fra oktober 2011 til desember 2012 var han prosjektleder for siste fase av «Prosjekt Agder». Etter dette gikk han til stilling som seksjonsleder ved etterforskningsseksjonen i felles kriminalenhet, en seksjon på vel 50 medarbeidere og fem avsnitt. Han har permisjon fra denne stillingen og har fra januar 2016 vært prosjektleder for Prosjekt nytt politidistrikt (PNP) Agder.

Politimester Kirsten Lindeberg er glad for at utnevnelsen fant sted før Agder politidistrikt går live med ny organisasjon 1. januar 2017.

– Dette er en svært viktig stilling å få på plass. Arne Sundvoll er meget godt kvalifisert for denne oppgaven, sier Lindeberg, og legger til:

– I 2017 skal vi begynne med å gjennomføre endringene som Nærpolitireformen medfører.  Nå er de fleste av de nye lederstillingene besatt, og vi får en ledergruppe med mange nye personer. Det blir spennende.

I alle 12 politidistrikter ble det fredag utnevnt nye visepolitimestere. Stillingene ble annonsert i slutten av juni. Politidirektoratet har hatt ansvaret for å gjennomføre rekrutteringsprosessen sammen med Delphi Consulting. Det var 10 søkere til embete som visepolitimester i Agder.