Bestilte 120 sovetabletter

En mann i 40-åra fra Birkenes ble tatt på fersken da han innførte sovetabletter i posten.

I begynnelsen av mars møtte birkenesingen i Kristiansand tingrett, og da hadde han allerede lagt alle kortene på bordet. Mannen innrømmer å ha bestilt 120 tabletter Imovane fra Romania. Ifølge Felleskatalogen inneholder Imovane virkestoffet Zopiklon, og brukes i forbindelse med forbigående og kortvarige søvnvansker hos voksne.

Mannen i 40-åra ble ifølge dommen tatt på fersken av Tollvesenet, og det påpekes at hans tilståelse dermed har hatt begrenset betydning for etterforskninga av saken, selv om det skal anses som formidlende. Motsatt mener retten det foreligger en spredningsfare ved innførsel av så stort kvantum, og anser det for å være skjerpende for straffen.

Legemiddelet er reseptbelagt og det importerte volumet overstiger tre måneders forbruk, retten dømmer derfor mannen til å betale en bot på 7.000 kroner, og betinget fengsel i 15 dager.